Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Topscores VPP 2016

Topscores VPP 2016

Resultaten meting VPP 2016

Het UZA rapporteert enkel de topscores, dat wil zeggen waarop de patiënt ‘volledig mee eens’ of ‘altijd’ antwoordde. Dit doen we omdat we streven naar excellente kwaliteit. Als men ‘grotendeels mee eens’ of ‘meestal’ antwoordt, weten we dat er nog verbetering mogelijk is. Die antwoorden werden dus niet opgenomen in de tabel.

# Vraag

Topscores UZA (%)

Topscores gemiddeld (%)

1 Mijn opname in het ziekenhuis was…    
A. Geplande opnames    
2 Ik kreeg van mijn verwijzende arts vooraf informatie over hoe ik mij moest voorbereiden op deze opname in het ziekenhuis. 13 86
3 Ik kreeg van de medewerkers van het ziekenhuis vooraf informatie over hoe ik mij moest voorbereiden op deze opname in het ziekenhuis. 13 76
4 Ik kreeg vooraf informatie over de kosten van mijn opname in het ziekenhuis. 8 48
B. Verblijf en behandeling    
  Informatie    
5 De medewerkers informeerden mij over de oorzaken van mijn aandoening. 64 44
6 De medewerkers informeerden mij over de mogelijke behandelingswijzen voor mijn aandoening. 72 51
7 De medewerkers informeerden mij over de gevolgen van mijn aandoening. 65 44
8 De medewerkers vertelden mij voor een onderzoek, behandeling of verzorging wat er precies zou gebeuren. 73 60
9 De medewerkers vertelden mij voor een onderzoek, behandeling of verzorging waarom iets nodig was. 69 55
10 De medewerkers vertelden mij voor een onderzoek, behandeling of verzorging wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. 55 44
11 De medewerkers stimuleerden mij om mee te beslissen over de keuzes van mijn onderzoeken, behandeling of verzorging. 44 36
  Begrijpelijkheid en bejegening    
12 De verpleegkundigen gaven mij begrijpelijke uitleg. 74 66
13 De verpleegkundigen waren vriendelijk en beleefd tegen mij. 87 85
14 De artsen gaven mij begrijpelijke uitleg. 74 73
15 De artsen waren vriendelijk en beleefd tegen mij. 90 85
  Werking    
16 De medewerkers gaven gelijkaardige informatie. 66 63
17 De medewerkers werkten goed samen. 72 73
18 Bij de medewerkers voelde ik mij in veilige handen. 81 77
19 De medewerkers respecteerden mijn privacy tijdens gesprekken. 82 78
20 De medewerkers respecteerden mijn privacy tijdens onderzoeken, behandeling en verzorging. 87 80
  Empowerment    
21 De medewerkers stelden zich aan mij voor met naam en functie. 62 38
22 De medewerkers controleerden mijn naam, voornaam, geboortedatum en identificatiebandje bij onderzoeken, behandeling en verzorging. 76 72
  Pijn    
23 De medewerkers vroegen voldoende naar mijn pijn. 76 73
24 Mijn pijn werd goed onder controle gehouden. 51 72
C. Ontslag    
25 Ik kon mee beslissen over het moment van mijn ontslag. 62 68
26 Ik voelde me klaar om naar huis te gaan. 90 91
27 Ik kreeg informatie over de verdere behandeling na mijn ontslag uit het ziekenhuis (bv. over regels voor levensstijl, rust en werken, het gebruik van medicijnen of hulpmiddelen, controle-afspraken) 86 88
D. Algemene score    
28 Welk cijfer zou u dit ziekenhuis geven voor deze opname, als 0 gelijk is aan het slechtst mogelijke en 10 gelijk is aan het best mogelijke ziekenhuis? (enkel scores 9 en 10) 55 55
29 Zou u dit ziekenhuis aanbevelen aan uw vrienden en familie? (zeker wel) 76 66

 

  hoger dan of gelijk aan gemiddeld
  lager dan gemiddeld