Tonale audiometrie

  • Doelstelling: nagaan welk de stilste toon is die men nog nét kan horen (en dit op verschillende toonhoogtes).
  • Verloop: na het opzetten van de koptelefoon of het plaatsen van een beentriller (blokje) achter het oor, worden er verschillende tonen aangeboden. Iedere keer als men een toon hoort, mag men de hand opsteken of op een knop drukken. Soms zal men ook ruis horen. Hierdoor kan de onderzoeker zeker zijn dat het juiste oor getest wordt.