Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Testcentrum UZA

Testcentrum UZA

FR | EN

In Testcentrum UZA kan je je laten testen op COVID-19. Het centrum is een initiatief van UZA, Altrio Thuisverpleging en de Provincie Antwerpen. 

Wanneer kan je je laten testen in Testcentrum UZA?

 • Als je in contact kwam met iemand die het coronavirus heeft en je gecontacteerd werd door contactopvolging.
 • Op afspraak als je vertrekt naar het buitenland. 
 • Als je terugkeert uit het buitenland en na het invullen van het PLF-formulier een sms krijgt. 
 • Op vraag van je arts.
 

Maak een afspraak

Kom op het afgesproken moment naar het testcentrum en vermijd wachtrijen. Je werkt zo mee aan de veiligheid van jezelf, onze zorgverleners en andere personen. 

Wat is de procedure om je te laten testen?

Je kwam in contact met iemand die het coronavirus heeft

 • Je krijgt telefoon of een sms van contactopvolging omdat je een hoogrisicocontact bent. 
   
 • Blijf thuis en ga in quarantaine. De quarantaine start vanaf je laatste contact met de persoon die corona heeft. 
   
 • Je laat je een eerste keer testen nadat je telefoon krijgt van contactopvolging. Dit geldt enkel als je telefoon krijgt binnen de 72 uur na je laatste contact met de persoon die corona heeft.
   
 • Je doet (opnieuw) een test op dag 7 na je laatste contact met de persoon die corona heeft. Blijf in quarantaine in afwachting van het resultaat van de test op dag 7. Bij een negatief resultaat op deze test mag je uit quarantaine.

Hoe verloopt de test?

 1. Meld je met of zonder afspraak aan bij het testcentrum. Ontving je een activatiecode van de overheid? Breng deze zeker mee naar het testcentrum.
 2. De verpleegkundige neemt een PCR-test (polymerase chain reaction) af. Hierbij wordt met een wisser een staal genomen uit je neus.
 3. Je staal wordt opgestuurd naar het labo Platform BIS UZA/UAntwerpen voor analyse.
 4. Lees hier na wanneer en via wie je het resultaat verneemt en wat je moet doen bij een positief resultaat.

Je vertrekt naar het buitenland of je wil een festival/evenement bijwonen en hebt een attest nodig

Check voor je vertrek steeds het reisadvies en de nodige maatregelen die je moet nemen voor je bestemming via https://diplomatie.belgium.be/nl en www.info-coronavirus.be/nl/.

Wat kost een COVID-test voor vertrek naar het buitenland?

Een COVID-test voor reizigers kost €50. Je betaalt de test ter plekke met Bancontact of kredietkaart. Er is geen RIZIV-tegemoetkoming.

Hoe verneem ik mijn resultaat?

Je test wordt zo snel mogelijk opgestuurd voor analyse naar het labo dat werkt voor de Federale Overheid: Platform BIS UZA/UAntwerpen.

 1. Meld je aan met je eID (kaartlezer) of de Itsme-app.
 2. Ga naar de rubriek ‘COVID 19 - Persoonsgegevens’ en klik door op ‘Mijn testresultaat(en)’.
 3. Ga naar ‘Resultaten’.
 4. Print of download het laboresultaat van je COVID-19 test.
 • Je certificaat voor een buitenlandse reis (enkel geldig binnen de EU) ontvang je via www.mijngezondheid.be of de covidsafeBE-app. Je ontvangt je certificaat niet automatisch via mail. Zoek je certificaat op www.mijngezondheid.be:
 1. Meld je aan met je eID (kaartlezer) of de Itsme-app.
 2. Ga naar de rubriek ‘COVID 19 - Persoonsgegevens’.
 3. Klik op ‘Mijn EU Digitaal COVID-Certificaat’.
 4. Print of download het certificaat.
 • Niet in het bezit van een Belgisch rijksregisternummer en reis je binnen Europa? Je kan je certificaat opvragen via www.mijngezondheid.be. Klik op “Testresultaat en Certificaat via CTPC-code”. Geef je CTPC-code in en de laatste 4 cijfers van je GSM nummer. Je kan je certificaat nu downloaden.

 • Niet in het bezit van een Belgisch rijksregisternummer en reis je buiten Europa? Je ontvangt een Engelstalig attest via beveiligde mail.

 

Blijft het resultaat langer uit dan gedacht, heb je nog een vraag of kan je het resultaat niet vinden? Contacteer Testcentrum UZA via 03 821 23 74 (enkel op weekdagen tussen 9:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00 uur) of testcentrum [at] uza [dot] be (vermeld steeds naam, voornaam, geboortedatum en gsm-nummer). Zorg dat je tijdig alle noodzakelijke documenten in je bezit hebt. Tijdens de nacht zal je geen antwoord via mail ontvangen.

 

Er wordt naar gestreefd om het resultaat van je test zo snel mogelijk ter beschikking te stellen, meer bepaald binnen de 24-36 uur na afname van de test. Deze doorlooptijd is echter indicatief en is niet bindend voor de partners van Testcentrum UZA of de laboratoria. In uitzonderlijke gevallen kan er vertraging optreden of kan de betrokkene worden verzocht om een nieuwe staalafname te laten uitvoeren omdat door een technisch of analytisch probleem de kwaliteit van het onderzoek niet kan worden gegarandeerd. De partners van Testcentrum UZA of de laboratoria bieden dan ook geen garanties betreffende de tijdspanne waarbinnen de resultaten beschikbaar zijn.Bij het afnemen van de testen gaat u ermee akkoord dat de tijdspanne waarbinnen wordt getracht het resultaat te bezorgen, een loutere middelenverbintenis is en geen resultaatsverbintenis. Indien u geen enkel risico wenst te lopen om de testresultaten niet- of laattijdig te ontvangen, wordt er op gewezen dat er andere testmethoden mogelijk zijn die een sneller resultaat bekomen (de zogenaamde ‘sneltesten’). Deze kunnen onder andere worden afgenomen in de nationale luchthaven te Zaventem, maar niet in Testcentrum UZA. De partners van Testcentrum UZA of de laboratoria kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld ter vergoeding van enig nadeel geleden ten gevolge van het niet- of laattijdig verkrijgen van de resultaten van de test behoudens schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Ook indien de testresultaten niet beschikbaar zijn via de hierboven vermelde officiële website of indien er een hertesting dient te gebeuren, kan de betrokkene geen schadevordering instellen. De partners van Testcentrum UZA of de laboratoria kunnen ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, waaronder (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetderving, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, behalve in gevallen dat de schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. In geen geval kunnen de partners van Testcentrum UZA of de laboratoria gehouden worden tot het betalen van een vergoeding die hoger is dan de vergoeding(en) die worden betaald aan UZA voor het afleggen van de test.

Je keert terug uit het buitenland

 • Vul het Passagier Lokalisatie Formulier ten vroegste 48 uur voor je aankomst in Belgie in.
 • Lees de info na via www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.
 • Een PCR-test nodig bij terugkomst in België? Ga in quarantaine tot je een negatief resultaat ontvangt.

Hoe verloopt de test?

 1. Meld je met of zonder afspraak aan bij het testcentrum. Ontving je een activatiecode van de overheid? Breng deze zeker mee naar het testcentrum.
 2. De verpleegkundige neemt een PCR-test (polymerase chain reaction) af. Hierbij wordt met een wisser een staal genomen uit je neus.
 3. Je staal wordt opgestuurd naar het labo Platform BIS UZA/UAntwerpen voor analyse.
 4. Lees hier na wanneer en via wie je het resultaat verneemt en wat je moet doen bij een positief resultaat.

Telecovid: gezondheidsopvolging vanop afstand

Ben je net gescreend op COVID-19 om te reizen naar het buitenland, of om een festival bij te wonen? Zelfs met een negatieve test is het belangrijk om symptomen snel en laagdrempelig te blijven rapporteren. Zo kan een eventuele verdere verspreiding van het virus tijdig afgeremd worden.

Je kan beroep doen op een gezondheidsopvolging door het UZA. Meld je hiervoor aan bij Telecovid. Met Telecovid kan het UZA je gezondheidstoestand vanop afstand volgen met een digitaal dagboek. Op het digitaal platform vul je dagelijks een korte vragenlijst in. Een medisch team van het UZA volgt je antwoorden op de voet en begeleidt je wanneer symptomen aanhouden of erger worden. Zo kunnen ze ook advies geven om de symptomen te behandelen. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en enkel het opvolgteam heeft toegang tot je gegevens. Dit aanbod is kosteloos voor reizigers en festivalgangers. Samen zetten we ons in om het virus te blijven bestrijden.

Waar is het Testcentrum UZA? 

Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem (met de auto: parkeer in het parkeergebouw op de bezoekersparking en volg 'testpunt C Testcentrum UZA', met de fiets: stal je fiets in de bezoekersfietsstalling en volg 'testpunt C Testcentrum UZA')

Openingsuren

 • Maandag tot vrijdag: 9:00 tot 12:30 en 13:00 tot 16:00 uur
 • Weekend- en feestdagen: 9:00 - 13:00 uur

Contact

Vragen of hulp nodig bij het maken van je afspraak? Contacteer het Testcentrum UZA via 03 821 23 74 (op weekdagen van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 uur).
 

Ander centrum

Wens je je in een ander centrum te laten testen? Maak dan hier je afspraak.

Laatst aangepast: 21 oktober 2021
Auteur(s):