Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Testcentrum UZA

Testcentrum UZA

FR | EN

In Testcentrum UZA kan je je op afspraak laten testen op COVID-19 via een PCR-test. Het resultaat is binnen de 24 tot 36 uur gekend. Het centrum is een initiatief van UZA, Altrio Thuisverpleging en de Provincie Antwerpen.

Wanneer kan je je laten testen in Testcentrum UZA?

De testindicaties zijn recent gewijzigd. De huidige procedures om je te laten testen vind je terug op www.info-coronavirus.be.

Je kan bij ons terecht voor een PCR-test:

 • op vraag van je arts, bv. bij symptomen of omdat je moet opgenomen worden in het ziekenhuis (andere dan UZA)
 • als je vertrekt naar het buitenland

Word je opgenomen in het UZA? Lees dan hier hoe je je kan voorbereiden. 

Andere testcentra in de buurt waar je je kan laten testen:

Maak een afspraak

Kom op het afgesproken moment naar het testcentrum en vermijd wachtrijen. Je werkt zo mee aan de veiligheid van jezelf, onze zorgverleners en andere personen. 

Openingsuren Testcentrum UZA

 • Maandag tot zondag: 9:00 tot 12:00 

 

Lees hier meer praktische info.

Jouw PCR-test bij Testcentrum UZA

Hoeveel kost een test?

Een testafname is gratis tenzij je een reisattest nodig hebt, dan kost de test €50. Je betaalt steeds ter plaatse met Bancontact of kredietkaart. Er is geen RIZIV-tegemoetkoming.

Hoe verloopt de test?

 1. Meld je aan bij het testcentrum op het uur van je afspraak. Draag een mondmasker.
 2. De baliemedewerker registreert je aan de hand van je eID of paspoort. Bij een reistest betaal je €50 per bankkaart.
 3. De verpleegkundige neemt een PCR-test (polymerase chain reaction) af. Hierbij wordt met een wisser een staal genomen uit je neus.
 4. Je staal wordt opgestuurd naar het klinisch labo voor analyse.
 5. Je ontvangt je resultaat per sms binnen de 24 tot 36 uur na staalafname.

Hoe verneem ik mijn resultaat?

Je test wordt zo snel mogelijk opgestuurd voor analyse naar het labo.

Zodra je resultaat bekend is, ontvang je een sms met je resultaat. Je kan je resultaat ook downloaden/afprinten via CoZo. Zoek je resultaat op www.cozo.be:

 • Meld je aan met je eID (kaartlezer) of de Itsme-app.
 • Klik in het menu links op ‘Resultaten’.
 • Open het document (PDF) van het labo 'Labo Microbiologie'.

Ga je op reis en heb je een (Engelstalig) reisattest nodig? Dit ontvang je niet automatisch via mail en dien je zelf te genereren via www.mijngezondheid.be of de covidsafeBE-app.

 

Ik heb een Belgisch rijksregisternummer

Ik reis binnen de EU:

 1. Ga naar www.mijngezondheid.be.
 2. Meld je aan met je eID (kaartlezer) of de Itsme-app.
 3. Ga naar de rubriek ‘COVID 19 – Testen, vaccinatie, certificaten’.
 4. Klik op ‘EU Digitaal COVID-Certificaat’.
 5. Print of download het certificaat. Je kan dit ook digitaal terugvinden via de covidsafeBE-app.

Ik reis buiten de EU:

 1. Ga naar www.cozo.be.
 2. Meld je aan met je eID (kaartlezer) of de Itsme-app.
 3. Klik in het menu links op ‘Resultaten’.
 4. Open het document van het labo ‘Labo Microbiologie’.
 5. Print of download het Engelstalig labo rapport van je COVID-19 test.

 

Ik heb geen Belgisch rijksregisternummer

Ik reis binnen de EU:

 1. Ga naar www.mijngezondheid.be.
 2. Meld je aan met je CTPC-code (je testcode bestaande uit 16 karakters die je ontving via sms) en de laatste vier cijfers van je gsm-nummer.
 3. Print of download het EU Digitaal COVID-certificaat. Je kan dit ook digitaal terugvinden via de covidsafeBE-app.

Ik reis buiten de EU:

Reis je buiten de EU en heb je geen Belgisch rijksregisternummer of ben je een Belgische burger met een verblijfsadres in het buitenland? Meld dit aan de medewerker in het testcentrum en je ontvangt een Engelstalig labo rapport via beveiligde mail.

 

Er wordt naar gestreefd om het resultaat van je test zo snel mogelijk ter beschikking te stellen, meer bepaald binnen de 24-36 uur na afname van de test. Deze doorlooptijd is echter indicatief en is niet bindend voor de partners van Testcentrum UZA of de laboratoria. In uitzonderlijke gevallen kan er vertraging optreden of kan de betrokkene worden verzocht om een nieuwe staalafname te laten uitvoeren omdat door een technisch of analytisch probleem de kwaliteit van het onderzoek niet kan worden gegarandeerd. De partners van Testcentrum UZA of de laboratoria bieden dan ook geen garanties betreffende de tijdspanne waarbinnen de resultaten beschikbaar zijn. Bij het afnemen van de testen gaat u ermee akkoord dat de tijdspanne waarbinnen wordt getracht het resultaat te bezorgen, een loutere middelenverbintenis is en geen resultaatsverbintenis. Indien u geen enkel risico wenst te lopen om de testresultaten niet- of laattijdig te ontvangen, wordt er op gewezen dat er andere testmethoden mogelijk zijn die een sneller resultaat bekomen (de zogenaamde ‘sneltesten’). Deze kunnen onder andere worden afgenomen in de nationale luchthaven te Zaventem, maar niet in Testcentrum UZA. De partners van Testcentrum UZA of de laboratoria kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld ter vergoeding van enig nadeel geleden ten gevolge van het niet- of laattijdig verkrijgen van de resultaten van de test behoudens schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Ook indien de testresultaten niet beschikbaar zijn via de hierboven vermelde officiële website of indien er een hertesting dient te gebeuren, kan de betrokkene geen schadevordering instellen. De partners van Testcentrum UZA of de laboratoria kunnen ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, waaronder (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetderving, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, behalve in gevallen dat de schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. In geen geval kunnen de partners van Testcentrum UZA of de laboratoria gehouden worden tot het betalen van een vergoeding die hoger is dan de vergoeding(en) die worden betaald aan UZA voor het afleggen van de test.

Contact

Het testcentrum UZA bevindt zich op de UZA-site, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem (met de auto: parkeer in het parkeergebouw op de bezoekersparking en volg de signalisatie 'Testcentrum UZA', met de fiets: stal je fiets in de bezoekersfietsstalling en volg de signalisatie 'Testcentrum UZA')

Vragen of hulp nodig? Contacteer het Testcentrum via 03 821 23 74 (elke dag van 09:00 tot 12:00 uur) of testcentrum [at] uza [dot] be. Je zal enkel tijdens kantooruren antwoord krijgen op e-mails.

Laatst aangepast: 22 december 2022
Auteur(s):