Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Laat je testen in Testcentrum Station Antwerpen-Centraal

Laat je testen in Testcentrum Station Antwerpen-Centraal

FR | EN

In het Testcentrum Station Antwerpen-Centraal kan je je met of zonder afspraak laten testen op COVID-19 via een PCR-test. Het resultaat is binnen de 24 tot 36 uur gekend. Het centrum is een initiatief van UZA, Altrio Thuisverpleging en de Provincie Antwerpen.

Wanneer kan je je laten testen in Testcentrum Station Antwerpen-Centraal?

 • Als je symptomen hebt.
 • Als je een positieve zelftest hebt afgelegd.
 • Als je wordt opgenomen in het ziekenhuis (andere dan UZA).
 • Als je vertrekt naar het buitenland. 
 • Als je terugkeert uit het buitenland en na het invullen van het PLF-formulier een sms krijgt met testcode. 
 • Op vraag van je arts.

Word je opgenomen in het UZA? Lees dan hier hoe je je kan voorbereiden. Maak een afspraak

Kom op het afgesproken moment naar het testcentrum en vermijd wachtrijen. Je werkt zo mee aan de veiligheid van jezelf, onze zorgverleners en andere personen. 

Openingsuren

 • Maandag tot vrijdag: 9:00 - 18:00 uur
 • Weekend- en feestdagen: 9:00 - 18:00 uur
 

Lees hier meer praktische info.

Jouw PCR-test bij Testcentrum Station Antwerpen-Centraal

Hoeveel kost een test?

Een testafname is gratis tenzij je een reisattest nodig hebt, dan kost de test €50. Je betaalt steeds ter plaatse met Bancontact of kredietkaart. Er is geen RIZIV-tegemoetkoming.

Hoe verloopt de test?

 1. Meld je aan bij het testcentrum op het uur van je afspraak. Draag een mondmasker.
 2. De baliemedewerker registreert je aan de hand van je eID of paspoort. Bij een reistest betaal je €50 per bankkaart.
 3. De verpleegkundige neemt een PCR-test (polymerase chain reaction) af. Hierbij wordt met een wisser een staal genomen uit je neus.
 4. Je staal wordt opgestuurd naar het labo Platform BIS UZA/UAntwerpen voor analyse.
 5. Je ontvangt je resultaat per sms binnen de 24 tot 36 uur na staalafname.

Hoe verneem ik mijn resultaat?

Je test wordt zo snel mogelijk opgestuurd voor analyse naar het labo dat werkt voor de Federale Overheid Platform BIS UZA/UAntwerpen.

Zodra je resultaat bekend is, ontvang je een sms met je resultaat. Je kan je resultaat ook downloaden/afprinten via www.mijngezondheid.be of CoZo. Zoek je resultaat op www.mijngezondheid.be:

 • Meld je aan met je eID (kaartlezer) of de Itsme-app.
 • Ga naar de rubriek ‘Mijn rapporten & resultaten’. (Klik indien nodig door op ‘CoZo’)
 • Klik op ‘Resultaten’.
 • Open het document (PDF) van het labo ‘Labo Platform.bis.Covid’.

Ga je op reis en heb je een (Engelstalig) reisattest nodig? Dit ontvang je niet automatisch via mail en dien je zelf te genereren via www.mijngezondheid.be of de covidsafeBE-app.

 

Ik heb een Belgisch rijksregisternummer

Ik reis binnen de EU:

 1. Ga naar www.mijngezondheid.be.
 2. Meld je aan met je eID (kaartlezer) of de Itsme-app.
 3. Ga naar de rubriek ‘COVID 19 – Testen, vaccinatie, PLF, certificaten’.
 4. Klik op ‘EU Digitaal COVID-Certificaat’.
 5. Print of download het certificaat. Je kan dit ook digitaal terugvinden via de covidsafeBE-app.

Ik reis buiten de EU:

 1. Ga naar www.mijngezondheid.be.
 2. Meld je aan met je eID (kaartlezer) of de Itsme-app.
 3. Ga naar de rubriek ‘Mijn rapporten & resultaten’. (Klik indien nodig door op ‘CoZo’)
 4. Klik op ‘Resultaten’.
 5. Open het document van het labo ‘Labo Platform.bis Covid’.
 6. Print of download het Engelstalig labo rapport van je COVID-19 test.

 

Ik heb geen Belgisch rijksregisternummer

Ik reis binnen de EU:

 1. Ga naar www.mijngezondheid.be.
 2. Klik in de blauwe balk bovenaan op ‘Testresultaat en Certificaat via CTPC-code’.
 3. Meld je aan met je CTPC-code (je testcode bestaande uit 16 karakters die je ontving via sms) en de laatste vier cijfers van je gsm-nummer.
 4. Print of download het EU Digitaal COVID-certificaat. Je kan dit ook digitaal terugvinden via de covidsafeBE-app.

Ik reis buiten de EU:

Reis je buiten de EU en heb je geen Belgisch rijksregisternummer of ben je een Belgische burger met een verblijfsadres in het buitenland? Meld dit aan de medewerker in het testcentrum en je ontvangt een Engelstalig labo rapport via beveiligde mail.

 

Er wordt naar gestreefd om het resultaat van je test zo snel mogelijk ter beschikking te stellen, meer bepaald binnen de 24-36 uur na afname van de test. Deze doorlooptijd is echter indicatief en is niet bindend voor de partners van Testcentrum Station Antwerpen-Centraal of de laboratoria. In uitzonderlijke gevallen kan er vertraging optreden of kan de betrokkene worden verzocht om een nieuwe staalafname te laten uitvoeren omdat door een technisch of analytisch probleem de kwaliteit van het onderzoek niet kan worden gegarandeerd. De partners van Testcentrum Station Antwerpen-Centraal of de laboratoria bieden dan ook geen garanties betreffende de tijdspanne waarbinnen de resultaten beschikbaar zijn. Bij het afnemen van de testen gaat u ermee akkoord dat de tijdspanne waarbinnen wordt getracht het resultaat te bezorgen, een loutere middelenverbintenis is en geen resultaatsverbintenis. Indien u geen enkel risico wenst te lopen om de testresultaten niet- of laattijdig te ontvangen, wordt er op gewezen dat er andere testmethoden mogelijk zijn die een sneller resultaat bekomen (de zogenaamde ‘sneltesten’). Deze kunnen onder andere worden afgenomen in de nationale luchthaven te Zaventem, maar niet bij Testcentrum Station Antwerpen-Centraal. De partners van Testcentrum Station Antwerpen-Centraal of de laboratoria kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld ter vergoeding van enig nadeel geleden ten gevolge van het niet- of laattijdig verkrijgen van de resultaten van de test behoudens schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Ook indien de testresultaten niet beschikbaar zijn via de hierboven vermelde officiële website of indien er een hertesting dient te gebeuren, kan de betrokkene geen schadevordering instellen. De partners van Testcentrum Station Antwerpen-Centraal of de laboratoria kunnen ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, waaronder (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetderving, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, behalve in gevallen dat de schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. In geen geval kunnen de partners van Testcentrum Station Antwerpen-Centraal of de laboratoria gehouden worden tot het betalen van een vergoeding die hoger is dan de vergoeding(en) die worden betaald aan UZA voor het afleggen van de test.

Telecovid: gezondheidsopvolging vanop afstand

Ben je net gescreend op COVID-19 om te reizen naar het buitenland, of om een festival bij te wonen? Zelfs met een negatieve test is het belangrijk om symptomen snel en laagdrempelig te blijven rapporteren. Zo kan een eventuele verdere verspreiding van het virus tijdig afgeremd worden.

Je kan beroep doen op een gezondheidsopvolging door het UZA. Meld je hiervoor aan bij Telecovid. Met Telecovid kan het UZA je gezondheidstoestand vanop afstand volgen met een digitaal dagboek. Op het digitaal platform vul je dagelijks een korte vragenlijst in. Een medisch team van het UZA volgt je antwoorden op de voet en begeleidt je wanneer symptomen aanhouden of erger worden. Zo kunnen ze ook advies geven om de symptomen te behandelen. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en enkel het opvolgteam heeft toegang tot je gegevens. Dit aanbod is kosteloos voor reizigers en festivalgangers. Samen zetten we ons in om het virus te blijven bestrijden.

Contact

Adres: Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen

Het testcentrum Station Antwerpen-Centraal bevindt zich binnenin het treinstation Antwerpen-Centraal in de commerciële zone achter de toiletten.

Vragen of hulp nodig bij het maken van je afspraak? Contacteer het Testcentrum via 03 821 23 74 (op weekdagen van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:30uur) of testcentrum [at] uza [dot] be.

Voor dringende vragen in verband met je reisattest, kan je mailen naar travelattest [at] uza [dot] be. (vermeld steeds je volledige naam, geboortedatum, contactgegevens en datum en locatie van de testafname). Tijdens de nacht zal je geen antwoord via mail ontvangen.

Laatst aangepast: 25 augustus 2022
Auteur(s):