Telecovid: digitale gezondheidszorg

COVID-19 heeft een grote impact op ons dagelijks leven. Naast de negatieve aspecten, brengt het ons ook nieuwe initiatieven die de gezondheidszorg kunnen verbeteren. Telecovid, een digitale thuisopvolging van patiënten, is één van deze initiatieven. Maar wat is Telecovid en welke voordelen brengt het met zich mee?

Telecovid in het kort

Telecovid is een telemonitoringproject voor COVID-19 patiënten. Een initiatief van het UZA in samenwerking met de eerste lijn. Dankzij Telecovid wordt de druk op de COVID-19 afdeling verlaagd en het geeft patiënten meer levenscomfort.

Patiënten in thuisisolatie en patiënten die net het ziekenhuis verlaten hebben, sturen voortaan zelf hun temperatuur, hart- en longwaarden drie keer per dag digitaal door naar het medische team van het UZA, hun eigen huisarts en thuisverpleegkundige. Momenteel worden er al meer dan 320 COVID-19 patiënten opgevolgd. “De druk op de COVID-19-afdelingen van het UZA vermindert hierdoor en tegelijk kunnen patiënten in hun eigen omgeving herstellen met de garantie op een kwalitatieve opvolging”, zegt professor dr. Guy Hans.

Opvolgen van twee groepen

Prof. Guy Hans: “We volgen met Telecovid twee grote populaties op. De eerste groep zijn patiënten die (nog) niet opgenomen worden in het ziekenhuis. Dat kunnen patiënten zijn die doorverwezen worden door huisartsen, de CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts), huisartsenwachtposten of patiënten die zich aanmelden op de spoed maar niet opgenomen worden. Zij worden gemiddeld 21 dagen opgevolgd. Eventuele vervolgstappen voor behandeling gebeurt altijd in overleg met de patiënt zelf en de huisarts.”

De tweede groep bestaat uit patiënten die opgenomen werden in het ziekenhuis. Die patiënten worden met Telecovid verder thuis opgevolgd in samenwerking met de huisarts en de ziekenhuisartsen. Zij worden gemiddeld zes weken na ziekenhuisopname opgevolgd. Deze periode is langer dan bij de eerste groep omdat het gaat om revalidatie, het hernemen van de normale activiteiten en eventuele restsymptomen zoals verwardheid, hoofdpijn en vermoeidheid. Veel patiënten hebben nog klachten en zitten vol vragen. Daarom is het nodig dat zij langere periode worden opgevolgd.

Telecovid: begeleiding, geruststelling en laagdrempelig

Telecovid voorziet patiënten in begeleiding en geruststelling. Door dagelijks een vragenlijst van de symptomen en de ernst ervan in te vullen, houden de patiënten automatisch een dagboek bij. Driemaal per dag kunnen patiënten thuis hun temperatuur, het zuurstofgehalte in hun bloed, de hartslag en het aantal ademhalingen per minuut registeren. De monitoring toestellen zenden die waarden digitaal door naar het UZA @ Home-platform. Artsen van het UZA, maar ook de huisarts en de thuisverpleging kunnen de data raadplegen. “Alle betrokken zorgverleners houden zo een duidelijk beeld van het verloop van de ziekte. Op die manier kunnen verschillende zorgverleners tijdig overleggen en aan de noodrem trekken wanneer het ziektebeeld niet gunstig evolueert.”, vertelt prof Guy Hans.

“Het systeem blijkt laagdrempelig en toegankelijk. Ook oudere patiënten blijken goed om te kunnen met het systeem. Als zij toch moeite hebben met het systeem, zorgen we voor een dagelijks telefonisch opvolging.

Met Telecovid ontziet en ondersteunt het UZA zowel de eerste lijn als de patiënten. Het onderzoeksproject dat gekoppeld is aan Telecovid zorgt ervoor dat er meer inzicht komt in de gebruikerservaring voor patiënt en het zorgteam. Maar het geeft ook inzicht in de impact van continue thuismonitoring op het aantal ziekenhuisopnames en het ziekteverloop van COVID-19 patiënten.

Baloise Insurance steunt dit project inmiddels met een schenking van 50 extra thuismonitoringsets.  Wil jij telemonitoring en deze nieuwe vorm van digitale zorgverlening ook mee ondersteunen?  Iedere gift helpt ons vooruit!

 

 

Laatst aangepast: 25 maart 2022
Auteur(s):