Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Strategie 2020

In Strategie 2020 leggen we strategische keuzes vast die verreikende gevolgen hebben. Kwaliteit en kennis staan hierin centraal. Kennis is het gevolg van het UZA als innovatief academisch centrum, kwaliteit is ons doel in patiëntenzorg. De centrale doelstelling is waarde bieden aan onze patiënten. We bouwen verder aan een innovatieve kwaliteitsorganisatie met een uitstekende reputatie, een krachtig netwerk en enthousiaste medewerkers.

Strategische hoofdlijnen

De rode draad doorheen het actieplan bestaat uit drie hoofdlijnen:

  • Kwaliteit: We streven alleen de hoogste kwaliteitsnormen na in alle geledingen van onze organisatie. De JCI-accrediatie, die we in 2015 willen behalen, zal ons scherp houden om continue kwaliteitsverbetering na te streven.
  • Kennis: In 2010 werden er reeds een aantal wetenschappelijke zwaartepunten gekozen waarin we willen investeren: hart- en vaatziekten, pneumologie en thoraxheelkunde, oncologie en hematologie en pediatrie. Daarenboven investeren we in een aantal kernfaciliteiten, die het wetenschappelijk onderzoek in alle medische disciplines kunnen ondersteunen: biomedische beeldvorming, genetica, stamcelonderzoek en een farmacologische research unit.
  • Samenwerking en taakverdeling: We werken verder aan het uitbouwen van een goede relatie met de regionale ziekenhuizen, de ziekenhuizen in Zuid-Nederland, de andere universitaire ziekenhuizen en de faculteiten geneeskunde en biomedische wetenschappen.

Lees de brochure over de UZA strategie 2020.

 

UZA universitair ziekenhuis antwerpen