Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Startschot van de klinische studie naar celtherapie met mRNA

Startschot van de klinische studie naar celtherapie met mRNA

Datum: 
08/09/2021

De voorbije decennia is kankerbehandeling bij kinderen met rasse schreden vooruitgegaan, waardoor het gemiddelde genezingspercentage momenteel rond 80% ligt. Er zijn echter agressieve vormen van kanker die tot op vandaag lastig of niet te genezen zijn. Voor bepaalde hersentumoren (hooggradige gliomen) en hersenstamtumoren (ponsgliomen) zijn de overlevingskansen uitermate klein. Gezien de hoge nood aan nieuwe en verbeterde behandelingsopties, heeft UZA een nieuwe klinische studie uitgewerkt voor de behandeling van dit type kankers met gepersonaliseerde immuuntherapie die met steun van Kom op tegen Kanker, Stichting Semmy, Olivia Hendrickx Research Fund, en de UZA Foundation wordt mogelijk gemaakt. 

Gepersonaliseerde celtherapie als kankerbehandeling

Het UZA en de Universiteit Antwerpen doen al meer dan 2 decennia wetenschappelijk onderzoek naar celgebaseerde immuuntherapie als behandeling tegen kanker. Inmiddels is er een experimenteel therapeutisch vaccin ontwikkeld op basis van lichaamseigen immuuncellen en mRNA (dit is de boodschap om genetische informatie om te zetten in een signaal). Met dit vaccin wordt het eigen immuunsysteem getraind om kankercellen te herkennen en te doden. Deze experimentele behandeling wordt sinds 2005 uitgebreid geëvalueerd in klinische studies voor volwassen patiënten met verschillende vormen van kanker, waaronder agressieve hersentumoren. Uit belovende resultaten van deze studies, leerden we dat deze vaccins goed verdragen worden (reacties zoals huiduitslag, jeuk of koorts komen wel eens voor) en verzamelden we de nodige wetenschappelijke argumenten om nu verder te bestuderen of  deze gepersonaliseerde immuuntherapie, als aanvulling op de huidige kankerbehandelingen, een meerwaarde kan bieden voor kinderen met hersen- of hersenstamkanker.  

Onderzoek bij kinderen en jongeren 

Na grondige evaluatie door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, kreeg het UZA-team toelating voor de start van een klinische studie voor 10 patiënten tussen 1 en 17 jaar met een bevestigd hooggradig glioom of ponsglioom. De studie is ontworpen om de gepersonaliseerde celtherapie toe te dienen in combinatie met de klassieke kankerbehandelingen, zoals chemo- en radiotherapie en zal in eerste instantie een antwoord bieden op de vraag of deze combinatie haalbaar is bij jonge patiënten. Daarnaast zal in deze patiëntengroep ook nagegaan worden hoe de therapie ervaren wordt en zullen de eerste gegevens over de doeltreffendheid van de therapie verzameld worden. De vaccins worden geproduceerd in anicells, een spin-off van het UZA en de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in het produceren van celgebaseerde therapieën. Tijdens hun behandeling worden de patiënten nauwgezet opgevolgd door het studieteam en wordt de studie gemonitord door een onafhankelijke raad van internationale kinderoncologen. De eerste resultaten van de studie worden verwacht medio 2024, wanneer het einde van de inclusiefase voorzien is.  

Financieel bijdragen aan het onderzoek 

Wie dit onderzoek graag wil steunen, kan voor meer informatie terecht op de website van UZA Foundation.  Schenkingen zijn ook rechtstreeks welkom op IBAN BE69 0017 9875 6478 met de mededeling “hersenkanker bij kinderen”.  

 

Voor meer informatie over het onderzoek neemt u contact op met: 

Eva Lion – eva [dot] lion [at] uza [dot] be of via 03 821 41 12

 

Voor meer informatie over UZA Foundation neemt u contact op met: 

Ann Verbeeck – ann [dot] verbeeck [at] uza [dot] be of via 03 821 41 97 

 

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook