Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Sportcardiologie

Bij vraag naar een medische geschiktheidsevaluatie bij sporters is het best om een persoonlijke en familiale bevraging en een klinisch onderzoek aan te vullen met een ECG in rust. Daardoor kunnen onderliggende cardiovasculaire aandoeningen gedetecteerd worden die een risico zouden kunnen vormen bij (ongelimiteerd) sporten.

De interpretatie van het ECG bij een sporter vraagt specifieke criteria. Internationaal werden hiervoor criteria opgesteld (vroeger de "Seattle-criteria' genoemd). Prof. Heidbuchel was co-auteur van deze criteria. U kan hier een beknopte gids, die deze criteria op een dubbel A4-blad samenvat, downloaden.

Indien u bij de interpretatie van een ECG toch nog een vraag zou hebben, kan u bij het sportcardiologisch team van het UZA of bij samenwerkende sportcardiologische teams in de Antwerpse regio terecht voor een tweede opinie. Via onderstaand invulformulier kan u een ECG opladen, samen met een korte medische historiek van de sporter. Wij proberen u dan binnen de 48 uur een antwoord te bezorgen. Slechts zeldzaam zal een bijkomend cardiologisch onderzoek vereist zijn. In dat geval kan de sporter zo gewenst ook bij ons terecht.

Indien u zichzelf graag op een ontspannen manier verder wil oefenen in het lezen van ECGs voor sportmedische evaluatie kan u ook de iPad of Android applicatie “JS SportsECG” downloaden die door Prof. Heidbuchel samen met zijn zoon werd ontwikkeld voor iPad. Let wel: voor de aankoop van ECG sets dient u wel een klein bedrag te betalen.

Download app

iTunes link 
Google Play link

Gegevens aanvrager

Patiëntgegevens