Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Ronde Tafel - praktijkrichtlijnen psychosociale oncologische zorg

NL - FR 

Beste 

We nodigen u graag uit voor een boeiend Ronde Tafel gesprek omtrent praktijkrichtlijnen psychosociale oncologische zorg. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de prioriteit van dergelijke richtlijnen, hoe ze opgesteld moeten worden, en waarop ze moeten focussen. We doen dit graag in samenwerking met zowel zorg- en gezondheidsprofessionals, als ervaringsdeskundigen (patiënten, survivors, naasten). We kijken er daarom alvast naar uit om u te verwelkomen! Deze Ronde Tafel zal plaatsvinden op woensdag 18 mei 2022 om 16u, in het auditorium Kinsbergen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem). Aan de hoofdingang zal u bewegwijzering naar het auditorium (route 12) aantreffen. (https://www.uza.be/bereikbaarheid-ziekenhuis-wegbeschrijving

Het programma ziet er als volgt uit:

• 16u00-16u15: Introductie
• 16u15-17u00: Online stemming stellingen omtrent Strategie
• 17u00-17u15: Pauze
• 17u1-8u00: Online stemming stellingen omtrent noden
• 18u00-18u30: Vrije discussie en samenvatting impressies
• 18u30-…: Broodjesmaaltijd 

Accreditatie zal aangevraagd worden. De taal van deze bijeenkomst is Nederlands en Frans. Bij verdere vragen kan u contact opnemen met leen [dot] dekort [at] uza [dot] be 

Deze Ronde Tafel is een initiatief van het Kankercentrum Sciensano, het College voor Oncologie en het MOCA. Registreer u hier.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Madame, Monsieur,
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à une Table ronde passionnante consacrée aux directives pratiques dans les soins oncologiques psychosociaux. Lors de cette réunion, nous discuterons de la priorité de telles directives, de la manière dont elles doivent être rédigées et des éléments sur lesquels nous devons nous concentrer. Nous souhaitons organiser cette réunion en collaboration avec des professionnels des soins et de la santé mais également avec des personnes d’expérience telles que patients, survivants ou proches. Nous nous réjouissons de pouvoir vous y accueillir! Cette Table ronde aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 16h, à l’auditorium de l’Hôpital universitaire d’Anvers (Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem). A partir de l’entrée principale, la route à suivre vers l’auditorium (route 12) est indiquée.  
 
Le programme est le suivant: 
 
•16h00-16h15: Introduction
•16h15-17h00: Vote en ligne thèses relatives à la Stratégie
•17h00-17h15: Pause
•17h15-18h00: Vote en ligne thèse relatives aux Besoins
•18h00-18h30: Discussion libre et résumé des impressions
•18h30-…: Sandwiches 
 
Une accréditation sera demandée. La réunion se tiendra en français et en néerlandais.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec leen [dot] dekort [at] uza [dot] be
 
Cette Table ronde est une initiative du Centre du cancer de Sciensano, du Collège Oncologie et du MOCA. Enregistrez-vous ici.
 
 

Registreer u hier/Enregistrez-vous ici: