Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Rechten en plichten van deelnemers bij klinische studies

Rechten en plichten van deelnemers bij klinische studies

Recht op vrijwillige deelname  

Een klinische studie wordt altijd uitgevoerd op vrijwillige basis. Als patiënt bent u steeds vrij van deelname en wordt u nooit in een bepaalde richting geduwd. Als uw arts vraagt deel te nemen aan een studie mag u zonder meer weigeren.

Recht op informatie

Deelnemers moeten steeds voordat ze hun toestemming tot medewerking geven, volledig ingelicht worden over het doel van de studie, de duurtijd, de bijwerkingen, de te doorlopen stappen, enz. Ook nadat de toestemming werd verleend, kunt u op elk moment van de studie aan de onderzoeker, de arts of de studieverpleegkundigen bijkomende informatie vragen.

Terugtrekkingsrecht 

U op elk moment van de studie u uit de studie terugtrekken. In het belang van uw gezondheid moet een behandeling met geneesmiddelen soms eerst afgebouwd worden, of kan een controleonderzoek noodzakelijk zijn.

Vertrouwelijkheid van de gegevens  

Alle gegevens die tijdens de studie verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk behandeld. In publicaties van de studieresultaten blijft de identiteit van de deelnemers geheim.

Plichten

Naast rechten hebt u als deelnemer ook enkele plichten: u moet stipt het behandelingsschema volgen, afspraken nakomen, en de voorgeschreven geneesmiddelen correct innemen. Wanneer u de afspraken niet nakomt, kan u uit de studie gezet worden. Het is belangrijk uw arts op de hoogte te brengen van alle bijwerkingen die u ervaart, als de bijwerkingen verergeren of als er iets verandert aan uw medische situatie. Ook indien u opgenomen wordt in een andere ziekenhuis moet u dit zo snel mogelijk melden aan uw arts.

Lees meer over klinische studies in de brochure deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.