PuRe-COVID: studie naar effect van longrevalidatie bij langdurige COVID

Kamp je maanden na je COVID-19-infectie nog met aanhoudende symptomen van vermoeidheid, kortademigheid, mentale klachten en verminderd fysiek functioneren? Binnen het project PuRe-COVID onderzoeken we het effect van longrevalidatie bij langdurige COVID-klachten.

De studie is een samenwerking tussen het UZA, de UAntwerpen, het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en de Universiteit Hasselt. Doel van de studie is om na te gaan of patiënten met langdurige COVID-klachten baat hebben bij longrevalidatie bij een kinesitherapeut. Meer specifiek gaan de onderzoekers het effect na van longrevalidatie op de inspanningscapaciteit, klachten, dagelijks fysieke activiteit, spierkracht, longfunctie, angst, depressie en kwaliteit van leven. Bij een significant positief effect zal het team ook een kosten-baten-onderzoek doen van dergelijke revalidatie bij langdurige COVID.

Wat wordt er van mij verwacht?

Deelnemers aan de studie worden willekeurig verdeeld over twee groepen: een controlegroep en een revalidatiegroep. De revalidatiegroep volgt een gesuperviseerd en gepersonaliseerd longrevalidatieprogramma van 12 weken bij een kinesitherapeut in de privépraktijk naar keuze. Verder verwachten we van alle deelnemers:

 • 4 x ziekenhuisbezoeken (van 3 uur) met verschillende testen en onderzoeken
 • 4 x dragen van een activiteitmonitor gedurende 9 dagen en nachten (na ziekenhuisbezoek)
 • 1 x online invullen van vragenlijsten
   

Met de onderzoeken en (digitale) opvolging erbij, zal de studie ongeveer 9 maanden duren.

Elke deelnemer telt

Om het effect van de revalidatie te kunnen aantonen, is het belangrijk dat er een controlegroep is die geen revalidatie of oefenprogramma volgt. Daarom is elke deelnemer even belangrijk voor het onderzoek!
 

Wie komt in aanmerking?

 • Heb je minimaal zes weken geleden een COVID-19 infectie doorgemaakt?
 • Ervaar je nog klachten die niet aanwezig waren voor de COVID-19 infectie en niet kunnen verklaard worden door een alternatieve diagnose?
 • Volgde je de afgelopen twaalf weken geen eerdere kinesitherapie voor je COVID-19 klachten?
 • Volgde je in totaal niet meer dan acht beurten kinesitherapie voor je COVID-19 klachten en is dit langer dan twaalf weken geleden?
 • En ben je in staat om een beweegprogramma in het kader van longrevalidatie te volgen? 
   

Dan kom je mogelijks in aanmerking voor de studie.
 

Deelnemen & meer info?

Studiecoördinator PuRe COVID
Tess Volckaerts
03 821 23 95 | purecovid [at] uza [dot] be

www.purecovid.be

De studie wordt uitgevoerd in opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Lees op de website van KCE de volledige studie-informatie en inclusiecriteria na.

Laatst aangepast: 23 juni 2022
Auteur(s): Team longziekten

Deelnemen?

Studiecoördinator PuRe COVID
Tess Volckaerts
03 821 23 95
purecovid [at] uza [dot] be