Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Mevr. Patricia Vranckx

Mevr. Patricia Vranckx

Functie: 
Sociaal werker
Specialisme:
Tropische geneeskunde
Infectieziekten
Specifiek aandachtsgebied: 
Pneumologie - tropische geneeskunde

Contacteren

Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Infectieziekten : +32 3 821 34 66
Tropische geneeskunde : Lees onze afspraakinformatie.
E-mail afdeling
patientenbegeleiding [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.