Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Mevr. Juliette Neefs

Mevr. Juliette Neefs

Functie: 
Hoofdvroedkundige E4 materniteit
Specialisme:
Gynaecologie
Verloskunde

Contacteren

Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Gynaecologie : +32 3 821 33 50
Verloskunde : +32 3 821 33 50
Telefoon direct
E-mail afdeling
gynaecologie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.