Jolien De Ryck

Jolien De Ryck

Contacteren

Telefoon secretariaat
Bloedziekten en bloedstollingsziekten : +32 3 821 32 50
Hematologie en hemostase : +32 3 3 821 32 50
Hematologische kanker : +32 3 821 32 50
Stamceltransplantatie en celtherapie : +32 3 821 32 50
E-mail afdeling
hematologie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.