Dr. Robrecht De Bock

Dr. Robrecht De Bock

Contacteren

Telefoon secretariaat
Hematologische kanker : +32 3 821 32 50
Bloedziekten en bloedstollingsziekten : +32 3 821 32 50
Hematologie en hemostase : +32 3 821 32 50
Stamceltransplantatie en celtherapie : +32 3 821 32 50