Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Dr. Olena Zemtsova

Dr. Olena Zemtsova

Functie: 
Consulent
Specialisme:
Fertiliteit
Specifiek aandachtsgebied: 
reproductieve geneeskunde

Contacteren

Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Fertiliteit : +32 3 821 36 84