Dr. Bart Hendrikx

Dr. Bart Hendrikx

Functie: 
Staflid
,
Specialisatie: lever, pancreas en galwegen, galblaas, dialyse access, transplantatie, bijnier & nier
Specialisme:
Hepatobiliaire chirurgie
Transplantaties: nier-lever-pancreas-darm
Specifiek aandachtsgebied: 
Specialisatie: lever, pancreas en galwegen, galblaas, dialyse access, transplantatie, bijnier & nier

Contacteren

Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Hepatobiliaire chirurgie : +32 3 821 41 27
Transplantaties: nier-lever-pancreas-darm : +32 3 821 41 27
E-mail afdeling
hepatobiliaireheelkunde [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Raadplegingsschema's

i = extra informatie
vm = voormiddag
nm = namiddag

Hepatobiliaire chirurgie

madiwodovrij
vm

Transplantaties: nier-lever-pancreas-darm

madiwodovrij
vm