Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Persbericht: Verpleegkundig Specialisten verenigd

Persbericht: Verpleegkundig Specialisten verenigd

Datum: 
12/05/2016
Bron: 
UZA

Verpleegkundig specialisten verenigd in de Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS)

Op de dag van de verpleegkunde willen de verpleegkundig specialisten hun nieuwe beroepsvereniging voorstellen. Verpleegkundig specialisten zijn academische opgeleide klinische experten, werkzaam in verschillende domeinen van de gezondheidszorg. Ze bieden een antwoord op de vraag naar specifieke klinische expertise en coördinatie van complexe zorg.

De functie verpleegkundig specialist is internationaal een gekende zorgprofessional, in het Belgisch zorglandschap is het echter een vrij jonge beroepsgroep . De verpleegkundig specialist is voor de toekomst een belangrijke schakel in het verhaal van functie- en taakdifferentiatie. De BVVS wil deze beroepsgroep ondersteunen en meer zichtbaar maken. Samen zijn we klaar voor de zorg van morgen! 

Taak van een Verpleegkundig Specialist 

Verpleegkundig specialisten werken in de acute en chronische zorg, eerste lijn- en geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn als klinisch experten actief betrokken bij patiënten met een complexe ziekte zoals een aangeboren hartaandoening of bij patiënten met een chronische ziekte. Bij andere patiëntengroepen zoals kankerpatiënten, ouderen of patiënten met pijn maakt de coördinatie van zorg door de verpleegkundig specialist het verschil. Verpleegkundig specialisten onderscheiden zich van verpleegkundigen door naast hun klinische inbreng ook specifieke complexe activiteiten uit te voeren in nauwe samenwerking met artsen en andere zorgverleners. Naast het verlenen van patiëntenzorg focust de verpleegkundig specialist zich op (1) opleiding en coaching van verpleegkundigen, (2) verlenen van consulten, (3) bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking, (4) ontwikkelen van innovatieve interventies in de zorg, (5) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk en (6) faciliteren van het ethisch denken in de zorg. Kenmerkend voor verpleegkundig specialisten is dat deze zelfstandig, dankzij bijkomende verworven competenties, bepaalde medisch-gedelegeerde activiteiten kunnen uitvoeren en verpleegkundige spreekuren opzetten. 

Oprichting BVVS 

De lancering van de beroepsvereniging gebeurde op 18 april 2016 tijdens een toepasselijk symposium over de functie van de verpleegkundig specialist: “Verpleegkundig specialisten: Durven investeren!” georganiseerd door het Universitair Centrum voor verpleegkunde en Vroedkunde UGent in nauwe samenwerking met KU Leuven, UA en VUB. 

Doelstelling BVVS 

Verpleegkundig specialisten zijn als beroepsgroep nog maar beperkt aanwezig in de gezondheidszorg. Daarom is de kerndoelstelling van de BVVS om het functie- en competentieprofiel duidelijk te omschrijven. Bovendien streeft de BVVS ernaar om de bijhorende bevoegdheden en titel vast te leggen in een wetgevend kader. Zoals minister M. De Block het verwoordde in haar videoboodschap tijdens het symposium op 18 april ll. reikt de BVVS de hand om de functie Verpleegkundig Specialist mee op te nemen in de herwerking van het KB 78 (Koninklijk Besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen). De BVVS stelt zich ook tot doel om de rol en de meerwaarde van de verpleegkundig specialisten te verduidelijken op verschillende niveaus: t.a.v. patiënten, verpleegkundigen en andere zorgverleners, universiteiten en opleidingsinstituten, en t.a.v. de overheid. Tenslotte willen de verpleegkundig specialisten elkaar ondersteunen in hun innovatieve rol om aan de nood van de toekomstige zorg in België te beantwoorden. 

Bijkomende informatie over het symposium “Verpleegkundig specialisten: Durven investeren!” 

Meer informatie en presentaties vind je op: http://www.ucvvgent.be/nl/vorming-en-symposia/terugblik-op-symposium-van... april-2016-verpleegkundig-specialisten-durven-investeren/23/

 

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook