Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Patiëntenrechten

Patiëntenrechten

Wist u dat uw rechten als patiënt in een wet gegoten zijn? Die wet zegt dat iedereen recht heeft op een degelijke verzorging, met respect voor de culturele, morele, filosofische en religieuze overtuiging. De wet is ook streng op het vlak van ‘bescherming van uw persoonlijke levenssfeer’. Het UZA garandeert uiteraard al deze rechten. Maar er zijn ook plichten.

Het UZA is permanent geïnteresseerd in uw mening om om onze zorg- en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Daarom kan u een formulier invullen om uw ervaringen met ons te delen.