Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Uw rechten

Als patiënt hebt u heel wat rechten. In België zijn deze wettelijk vastgelegd sinds 2002. 

Patiëntendossier

Elke patiënt heeft een persoonlijk patiëntendossier. In dit dossier zitten uw medische gegevens. Dit zijn identificatiegegevens zoals uw naam, adres en geboortedatum en informatie over uw gezondheid en levensstijl. Ook eventuele aandoeningen, resultaten van onderzoeken en de zorg en behandeling die u kreeg zijn in uw patiëntendossier opgenomen.

Alle medische dossiers worden zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard. Zorgverleners zijn wettelijk verplicht om uw informatie vertrouwelijk te houden. Uw medische gegevens worden dus niet gedeeld zonder uw toestemming. U mag uw eigen patiëntendossier inkijken, eventuele fouten rechtzetten en u hebt ook het recht om te weten wie er toegang heeft tot de vertrouwelijke informatie in het kader van de wet op de privacy. 

Hoe worden mijn medische gegevens bewaard?

Al uw medische gegevens worden bewaard in uw medisch dossier. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Meer en meer worden de gegevens elektronisch opgeslagen. Zo kunnen de zorgverleners overal in het ziekenhuis de nodige informatie raadplegen om u de beste behandeling te bieden. Alle medische dossiers worden veilig bewaard op verschillende plaatsen in het UZA.

Wie heeft toegang tot mijn dossier?

Alleen de zorgverleners van het UZA die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot uw medische gegevens. Elke medewerker heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Zo kan er steeds gecontroleerd worden wie wanneer uw dossier bekeken heeft. Enkel relevante informatie wordt gedeeld. Sommige diensten zoals de dienst psychiatrie, medische genetica en patiëntenbegeleiding kunnen vragen dat bepaalde informatie verborgen blijft. Andere medewerkers krijgen deze vertrouwelijke informatie dan niet te zien.

Waarvoor wordt mijn persoonlijke medische informatie gebruikt?

Het UZA personeel gebruikt uw gegevens in de eerste plaats om u de beste zorg te verlenen. Uw medische gegevens zijn belangrijk om u goed te kunnen behandelen.

Uw medische informatie kan ook gebruikt worden om de kwaliteit van de zorg in het UZA te verbeteren, om studenten en personeel op te leiden, op vraag van de overheid en voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor wordt enkel relevante informatie gebruikt, steeds in anonieme vorm. Niemand kan dan de link leggen tussen de informatie en uw persoonsgegevens. Als een opleiding of onderzoek wel toegang tot uw persoonsgegevens vereist, dan wordt eerst uw toestemming gevraagd.

Wordt mijn medische informatie gedeeld met mijn zorgverleners buiten het UZA?

Uw medische gegevens kunnen gedeeld worden met andere zorgverleners zoals uw huisarts als u daartegen geen bezwaar gemaakt hebt. Als u op meerdere plaatsen verzorgd wordt, is het belangrijk dat al uw zorgverleners toegang hebben tot uw medische informatie. Zo zijn al uw zorgverleners zeker op de hoogte van bijvoorbeeld allergieën en medicatie.

Deze medische informatie kan uitgewisseld worden via een elektronisch platform voor zorgverleners, genaamd Antwerpse Regionale HUB. Dat kan alleen als u hiervoor toestemming geeft. Enkel de zorgverleners die u behandelen, hebben toegang tot uw medische informatie die relevant is voor hun vakgebied. Een diëtist kan bijvoorbeeld enkel informatie over uw voeding raadplegen, en geen resultaten van hartonderzoeken bekijken. Meer informatie over de Antwerpse Regionale Hub vindt u via deze link.

Wordt mijn medische informatie met mijn familie en vertrouwenspersonen gedeeld?

In het algemeen zullen medewerkers van het UZA uw medische gegevens niet delen met familie of vertrouwenspersonen tenzij met uw toestemming. Hier gelden wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld bij minderjarigen. Als uw arts denkt dat de patiënt geen beslissingen kan nemen over zijn gezondheid, dan zal hij een ouder of voogd aanspreken.
Indien een volwassen patiënt niet zelfstandig kan beslissen over zijn gezondheidszorg of zijn keuze niet kenbaar kan maken, bijvoorbeeld wegens coma, dan zal de arts de vertegenwoordiger van de patiënt aanspreken.

In uitzonderlijke gevallen laat de wet toe om uw persoonlijke informatie te delen zonder uw toestemming, bijvoorbeeld om een ernstig misdrijf te onderzoeken of om een kind te beschermen.

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

U hebt het recht om uw persoonlijke medische gegevens in te kijken en eventuele fouten recht te zetten. Voor een afschrift van het geheel of een gedeelte van uw patiëntendossier betaalt u de drukkost van de pagina’s. Dit is maximaal 25 euro. Om uw dossier op te vragen, kunt u een aanvraag indienen bij de ombudsdienst. U ontvangt ten laatste binnen 15 dagen na ontvangst een reactie op uw verzoek.