PATH project

PATH project

Het UZA neemt deel aan het PATH project. PATH staat voor PerinAtal menTal Health en maakt deel uit van het door de Europese Unie gecreëerde Interreg VA 2Seas Mers Zeeën programma.

Het PATH project:

  • loopt van 1 februari 2019 tot 30 september 2022.
  • ontvangt fondsen van het European Regional Development Fund, dat een budget betreft van meer dan 8.5 miljoen Euro.
  • verloopt in samenwerking met partners uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Doel

Het doel van PATH is om vrouwen, hun partners, hun familie en zorgverleners in staat stellen om milde tot matige perinatale mentale problematiek (PMI, Perinatal Mental Issues) te voorkomen, te diagnosticeren en succesvol te behandelen. Dit via radicale systematische verandering en de ontwikkeling van een inclusieve en holistische benadering, uitgaande van de vraag naar zorg en in co-creatie met patiënten, jonge en toekomstige ouders.

PATH wil toekomstige ouders al voor de geboorte steunen om PMI te vermijden. Middelen die daarvoor gebruikt zullen worden zijn onder andere:

  • een brede mediacampagne
  • online tools en games
  • de opbouw van skills bij de gezondheidswerkers om deze problemen aan te pakken

Partners

De Lead Partner is het Health and Europe Centre, gebaseerd in het Verenigd Koninkrijk. De andere partners zijn:

Verder zijn nog 22 waarnemende partners betrokken: