Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Over tandheelkunde

Multidisciplinair ziektebeeld

U komt langs bij de afdeling tandheelkunde van het UZA na doorverwijzing van uw huistandarts of huisarts. Meestal is dat omdat u een ziektebeeld vertoont waarbij u een beroep moet doen op artsen van verschillende afdelingen binnen het UZA. Soms zijn er ook behandelingen of onderzoeken nodig die uw eigen tandarts in zijn kabinet niet kan uitvoeren omwille van uw medische voorgeschiedenis.

Bijzondere tandheelkunde

Op de afdeling tandheelkunde kunt u na doorverwijzing terecht voor:

  • verzorging onder algemene narcose bij kinderen tot en met 14 jaar of andersvaliden, die bijvoorbeeld omwille van een ernstige mentale beperking, onmogelijk op ambulante wijze bij de huistandarts verzorgd kunnen worden
  • de tandheelkundig ondersteunende behandeling van slaapapneu en snurken

 Voor chirurgische behandelingen zoals het verwijderen van wijsheidstanden, gelieve hiervoor een afspraak te maken op de dienst Mond-, Kaak-, en Aangezichtsheelkunde.