Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Over infectieziekten

U kunt op de dienst infectieziekten van het UZA terecht voor diagnose, behandeling en preventieadvies bij infectieziekten.

Wat zijn infectieziekten? 

Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen, zoals virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Sommige infectieziekten komen vaak voor, ook bij gezonde mensen (een urineweginfectie, griep ...). Andere zijn eerder zeldzaam en houden verband met recente reizen (bv. malaria), een verzwakt immuunsysteem of de aanwezigheid van prothesemateriaal in het lichaam (bv. gewrichtsprothesen, kunstkleppen …). 

Een specifiek onderdeel van het specialisme infectieziekten zijn de tropische ziekten.

Veelvoorkomende infectieziekten, zoals een verkoudheid, worden snel overwonnen door ons immuunsysteem. Maar van bepaalde infectieziekten kunnen mensen ernstig ziek worden en vereisen ze een hele specifieke, soms complexe behandeling.

Sommige infectieziekten, zoals tuberculose en ebola, zijn erg besmettelijk en vereisen een verzorging in een isolatiekamer met beschermende kledij. Al onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid en we hebben hiervoor ook een aparte verzorgingseenheid, de ‘high level isolation unit’ (HLIU). De HLIU van het UZA is één van de twee nationale referentiecentra voor de behandeling van patiënten met een hoogbesmettelijke infectie zoals ebola.

Veelvoorkomende infecties

 • Malaria
 • Tuberculose
 • HIV
 • Bacteriëmie
 • Sepsis
 • Osteomyelitis
 • Buiktyfus
 • Rickettsiose
 • Leishmania
 • Slaapziekte
 • Dengue
 • Zika
 • Lyme (ziekte van)
 • Koorts van onbekende oorsprong
 • Endocarditis
 • Vaatprothese-infectie

Wat doen we?

Op onze dienst focussen we in eerste instantie op patiënten met een mogelijke infectieziekte. Vanuit onze opleiding en ervaring als algemene internisten zijn we ervaren in het uitpluizen van moeilijke dossiers en het oplossen van ‘diagnostische vraagstukken’. 

Koorts is een veelvoorkomend symptoom van infectie, maar we hebben ook aandacht voor gezwollen klieren, pijn, huidafwijkingen, wonden… en proberen via bevraging en klinisch onderzoek zoveel mogelijk informatie te bekomen. Op basis daarvan stellen we een aantal hypothesen op, die we toetsen met bijkomende onderzoeken. We nemen stalen af voor kweek, laten antistoffen bepalen en proberen met beeldvorming nog meer te begrijpen waar het probleem zit. We starten behandelingen met antimicrobiële middelen en vragen chirurgen te hulp om infectiehaarden te verwijderen en schoon te maken.

Onze activiteiten

 • Raadpleging
 • Diagnose, behandeling en preventieadvies bij algemene infectieziekten, complexe bot- en weke delen infecties, complexe bacteriële infecties,… 
 • Voor SOA, HIV, reisadvies is er een nauwe samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde
 • Adviezen aan bed
 • Hospitalisatie 
 • Multidisciplinair overleg
 • Antibioticabeleid

Multidisciplinaire aanpak tot over de muren heen

Het vaststellen (de diagnose) van infectieziekten vereist goede kennis van de ziekteverwekkers (microben). Hoe verspreiden ze zich? Hoe worden mensen daardoor ziek? Welke klachten veroorzaken ze? Waar mag je ze verwachten? Welke tests zijn het meest betrouwbaar? Welke behandeling is effectief en veilig? 

Daarom werkt onze dienst nauw samen met andere diensten binnen het UZA, zoals het labo microbiologie, de apotheek en het team ziekenhuishygiëne. Al deze diensten werken met elkaar samen om vanuit eenieders specifieke expertise een zo breed mogelijke zorgverlening aan te bieden.

We hebben in ons team een zeer uitgebreide expertise aan boord, want we werken heel nauw samen met de collega’s van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). Zo kunnen we gezamenlijke expertise aanbieden voor reisgebonden en tropische infecties (Wanda), HIV en tuberculose, infecties bij mensen met een zwakke immuniteit, bot- en gewrichtsprothese-infecties, complexe infecties door (resistente) bacteriën … Ons artsenteam, samengesteld uit UZA en ITG-artsen, houdt ook op regelmatige basis gezamenlijke opleidings- en overlegmomenten en heeft een gezamenlijke wachtdienst. 

Infectieziekten kunnen ook zo besmettelijk zijn, dat ze een risico vormen voor andere mensen, zoals bij tuberculose. Het is dan belangrijk verdere verspreiding te voorkomen door eventuele andere gevallen op te sporen. In dat geval werken we nauw samen met de artsen infectieziektenbestrijding van de Vlaamse overheid (Zorg en Gezondheid).

Sommige infectieziekten vereisen een moeilijke behandeling, of roepen heel wat bijkomende vragen op. Daarvoor werken we vaak samen met onder andere de VRGT (ondersteuning bij tuberculosebehandeling thuis) of Sensoa (expertisecentrum seksuele gezondheid).