Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Financiële informatie

Een woordje uitleg over de factuur die u ontvangt en over de kosten.

Over de factuur

Moet u een voorschot betalen?

  • Nee: als u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds of een Europese (EU) ziektekostenverzekering of een betalingsverbintenis van een verzekering kunt voorleggen.
  • Ja: in alle andere gevallen. De grootte van het voorschot wordt individueel bepaald en hangt af van de verblijfsduur en de ingreep.

Wanneer ontvangt u de factuur?

Ongeveer 6 weken na uw ontslag krijgt u van het UZA het ‘uittreksel van de verpleegnota’. Op die patiëntenfactuur staan uw verblijfskosten, apotheek, honoraria en persoonlijke kosten vermeld. Verblijft u voor een langere tijd in het ziekenhuis? Dan krijgt u per periode van 30 verblijfsdagen een factuur.

Wat vindt u op uw factuur?

De factuur geeft aan welk bedrag ú betaalt en welk bedrag uw ziekenfonds of verzekeraar betaalt. De kosten voor uw ziekenfonds of (arbeidsongevallen)verzekeraar verrekenen we rechtstreeks met hen. In de meeste gevallen wordt ook het deel ten laste van uw hospitalisatieverzekeraar rechtstreeks bij hen geïnd. Dat hangt af van uw polisvoorwaarden.

Op de factuur staan 5 soorten kosten vermeld:

  1. Verblijfskosten: kosten die rechtstreeks verband houden met uw ziekenhuisverblijf. Ze zijn opgesplitst in remgelden ligdagprijs en de eventuele kamersupplementen.
  2. Apotheekkosten: medicatie die u toegediend kreeg tijdens uw verblijf.
  3. Medische en paramedische honoraria: forfaitaire bedragen (ook als u geen gebruik heeft gemaakt van deze diensten) en honoraria voor geleverde prestaties.
  4. Andere leveringen: bloed, bloedderivaten, gipsmateriaal, radio-isotopen, moedermelk, enzovoort. Ze zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt.
  5. Diverse kosten: producten die niets met de medische zorg te maken hebben, zoals telefoonkosten en flessen drinkwater.

Op de factuur vindt u zowel het totaalbedrag aangerekend aan het ziekenfonds als het bedrag dat u zelf moet betalen

Betalingsvoorwaarden

Hier vindt u de betalingsvoorwaarden van het UZA

Wat als u niet aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds?

Hebt u nog vragen over uw factuur?

Contacteer de dienst debiteurenadministratie op het nummer +32 (0)3 821 31 28 (op werkdagen van 9 tot 12 uur), vanuit het ziekenhuis: kies nummer 3128.