Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Financiële informatie

Een woordje uitleg over de factuur die u ontvangt en over de kosten.

Over de factuur

Wanneer ontvangt u de factuur?

Ongeveer 6 weken na het einde van de maand waarin u het ziekenhuis verliet, krijgt u van het UZA de ziekenhuisfactuur ('uitreksel van de verpleegnota') toegestuurd. Werd u bijvoorbeeld begin juni ontslagen, dan mag u de factuur midden augustus verwachten. 

Verblijft u voor een langere tijd in het ziekenhuis? Dan krijgt u per periode van 30 verblijfsdagen een factuur.

Wanneer moet u de factuur betalen?

De betaling van uw factuur dient te gebeuren binnen 30 dagen na ontvangst. Dat kan via overschrijving, Doccle of POM.

Betalingsvoorwaarden

Hier vindt u de betalingsvoorwaarden van het UZA

Moet u een voorschot betalen?

 • Nee: als u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds of een Europese (EU) ziektekostenverzekering of een betalingsverbintenis van een verzekering kunt voorleggen.
   
 • Ja: in alle andere gevallen. De grootte van het voorschot wordt individueel bepaald en hangt af van de verblijfsduur en de ingreep. U betaalt het voorschot voor de datum van de behandeling via overschrijving of met Bancontact.

Wat vindt u op uw factuur?

Ziekenhuizen zijn sinds 2016 verplicht een vast model van de ziekenhuisfactuur voor de patiënt te gebruiken. De ziekenhuisfactuur bestaat altijd uit twee delen: een globaal overzicht (of ‘samenvatting van de kosten’) en een gedetailleerd overzicht.

Globaal overzicht

In het globaal overzicht vindt u:

 • een samenvatting van de kosten, opgesplitst in maximaal acht rubrieken. Alleen de rubrieken die voor u van toepassing zijn, worden vermeld.
  1. Verblijfskosten: kosten die rechtstreeks verband houden met uw ziekenhuisverblijf. Ze zijn opgesplitst in remgelden ligdagprijs en de eventuele kamersupplementen.
  2. Forfaitaire kosten: forfaitaire kosten zijn kosten die sowieso worden aangerekend, ook als u geen gebruik maakt van deze diensten. 
  3. Apotheekkosten: medicatie die u toegediend kreeg tijdens uw verblijf.
  4. Honoraria en conventionering: forfaitaire bedragen (ook als u geen gebruik heeft gemaakt van deze diensten) en honoraria voor geleverde prestaties.
  5. Andere leveringen: bloed, bloedderivaten, gipsmateriaal, radio-isotopen, moedermelk, enzovoort. Ze zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt.
  6. Ziekenvervoer: kosten voor dringend en niet-dringend vervoer
  7. Diverse kosten: producten die niets met de medische zorg te maken hebben, zoals telefoonkosten en flessen drinkwater.
  8. BTW
 • het voorschot dat u (eventueel) betaalde
 • het bedrag dat u zelf moet betalen 
 • het bedrag dat het UZA rechtstreeks aanrekent aan uw ziekenfonds

Gedetailleerd overzicht: wie betaalt wat?

Op de tweede pagina van de factuur vindt u de gedetailleerde factuur, eveneens opgesplitst per rubriek. Ook hier staan enkel de rubrieken die voor u van toepassing zijn. De kosten worden ingedeeld in drie kolommen.

Kolom 1: kosten ten laste van uw ziekenfonds

De bedragen in deze kolom worden rechtstreeks door het ziekenfonds aan het ziekenhuis betaald.

Kolom 2: kosten ten laste van de patiënt

De bedragen in deze kolom zijn de zogenaamde remgelden (persoonlijk aandeel) en moet u zelf betalen. Welk bedrag u exact moet betalen, is afhankelijk van uw verzekeringsstatuut bij uw ziekenfonds. Bepaalde categorieën, zoals wezen of mensen met een leefloon, betalen minder dan bijvoorbeeld loontrekkenden.

Kolom 3: supplementen

De bedragen in deze kolom zijn de supplementen (kamersupplementen en eventueel ereloonsupplementen) en betaalt u zelf. Deze supplementen worden in het UZA alleen aangerekend aan patiënten die voor een eenpersoonskamer hebben gekozen. 

Wat als u niet aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds?

Lees hier meer over de facturatie voor patiënten die niet aangesloten zijn bij een Belgische mutualiteit.

Heeft u vragen, klachten of betalingsproblemen?

Contacteer dan de financiële dienst (debiteurenadministratie):

UZA
Debiteurenadministratie
Drie Eikenstraat 655
2650 Edegem

Telefoon: +32 (0)3 821 31 28 (op werkdagen van 9 tot 12 uur). 
E-mail: facturen [at] uza [dot] be