Oto-akoestische emissies (OAE)

  • Doelstelling: nagaan of het binnenoor correct funtioneert. Het oor neemt alle geluid op, maar zendt zelf ook geluiden uit: deze noemt men emissies en worden hier opgemeten.
  • Verloop: na het plaatsen van een dopje in het oor, hoort men klikjes. Opdat de computer de uitgezonden emissies kan registreren, moet men gedurende de meting zo stil mogelijk zijn: dus best niet praten of hoesten.