Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Orgaandonatie

Elk jaar krijgen een zestigtal patiënten in het UZA een nieuwe kans dankzij een nieuw orgaan. In het UZA gebeurt zowel levende orgaandonatie als orgaandonatie bij overlijden.

Elk jaar krijgen een zestigtal patiënten in het UZA een nieuwe kans dankzij een nieuw orgaan. In het UZA gebeurt zowel levende orgaandonatie als orgaandonatie bij overlijden:

Orgaandonatie bij overlijden

Wetgeving

Sinds 13 juni 1986 is elke Belg bij zijn overlijden een wettelijk (kandidaat)donor, tenzij hij schriftelijk verzet aantekende in het gemeentehuis. Volgens deze wet hoeven artsen aan de familieleden geen toestemming te vragen om bij de overledene organen of weefsels weg te nemen. Toch zal de arts het donorschap meestal nog met de familie bespreken en met eventuele bezwaren rekening houden. Heeft de overledene zich echter bij leven als donor laten registreren bij de gemeente, dan is verzet niet mogelijk.

U kunt zich officieel als donor registreren op de dienst bevolking van uw gemeente. Op vertoon van uw identiteitskaart vult u een registratieformulier in. Op diezelfde dienst kunt u ook nadrukkelijk verzet uiten tegen het afstaan van organen en/of uw registratie herroepen.

Welke vormen van donatie bij overlijden zijn mogelijk?

  • Heart beating donatie

We spreken van heart beating donatie wanneer de donor hersendood is (bijvoorbeeld na een ongeval of een hersenbloeding). Om orgaanschenking mogelijk te maken wordt de bloedsomloop intact gehouden met kunstmatige beademing.

  • Non heart beating donatie

Tegenwoordig kan orgaandonatie ook (mits toestemming van de familie) na een verwachte hartstilstand, wanneer de bloedsomloop gestopt is. We spreken dan van een non-heartbeating donatie. Via deze techniek is ook donatie na euthanasie mogelijk.

Levende orgaandonatie

Wat is levende orgaandonatie?

U staat tijdens uw leven een orgaan of weefsel af, zoals:

  • Bloed
  • Beenmerg
  • Nier
  • Lever 

Nierdonatie komt het vaakst voor.

Het donatieproces

De voorbereiding van de donor is een complex proces en gebeurt door het donorbegeleidingsteam. De arts geeft de kandidaat-donor meer informatie over de donatie en polst naar de motivatie en medische geschiktheid van de donor. De donor ondergaat verschillende medische onderzoeken. Na het ontvangen van de resultaten en de bedenktijd tekent de kandidaat-donor zijn akkoord. Ook de ontvanger moet zijn toestemming geven. De kandidaat-donor heeft te allen tijde het recht om zijn beslissing te herzien. Het transplantatiecentrum zorgt voor de medische en psychische opvolging van de donor na donatie.

Hier leest u meer informatie over levende donatie (in het UZA).

Contact

Transplantcoördinatoren