Aanmelden een opname met overnachting

Aanmelden een opname met overnachting

Waar aanmelden?

Meld je aan bij de aanmeldkiosk

  1. Neem steeds je eID, KidsID of ISI+-kaart mee naar het UZA.
  2. Passeer bij aankomst eerst langs één van de aanmeldkiosken in de centrale inkomhal of in de inkomhal van het moeder- en kindcentrum.
  3. Beantwoord alle vragen op de kiosk en neem je ticket.
  4. Je ticket geeft je verdere instructies: ofwel kan je meteen doorlopen naar de afdeling waar je een afspraak hebt, ofwel passeer je nog langs de centrale balie om je inschrijving te vervolledigen. Hou je ticket steeds bij tijdens je bezoek aan het UZA. 
  

Als je niet kan komen wegens ziekte of andere omstandigheden, verwittig dan zo snel via tel. +32 3 821 30 00. Opgelet. Niet nagekomen afspraken voor geplande opnames kunnen worden aangerekend aan 90 euro.

Hoe verloopt de inschrijving bij een opname?

Om je inschrijving goed te laten verlopen, worden een aantal stappen doorlopen.

Controle van je gegevens

Voor administratieve en medische doeleinden is het belangrijk dat je gegevens volledig en juist worden geregistreerd. 

Neem steeds je eID, KidsID of ISI+-kaart mee naar het UZA

Dat is belangrijk, want alleen op die manier kunnen we de derdebetalersregeling toepassen. Daarbij betaal je alleen jouw deel van de kosten aan de zorgverlener (remgeld) en worden andere kosten rechtstreeks door je ziekenfonds vergoed. Heb je vanaf 01/01/2025 je eID, KidsID of ISI+-kaart niet bij in het ziekenhuis? Dan betaal je steeds een voorschot voor medische verstrekking. Zonder het inlezen van je eID, ISI+-kaart of KidsID, laat de regelgeving een derdebetalersregeling niet meer toe.

Bij de inschrijving ontvang je:

  • etiketbladen voor je identificatie op allerlei documenten en stalen tijdens je opname
  • een identificatiearmbandje met je naam en geboortedatum dat je draagt tot je het ziekenhuis verlaat
  • een routebeschrijving naar de verpleegafdeling waar je zal verblijven (eventueel kan een vrijwilliger je naar je afdeling begeleiden)

Identificatie tijdens je opname

Controleer of de gegevens op het identificatiearmbandje correct zijn. Draag dit polsbandje altijd tijdens je verblijf. Als het bandje loskomt, vuil of beschadigd is, vraag dan een nieuw bandje aan de verpleegkundige. Onze zorgverleners controleren regelmatig de gegevens op het bandje om je de juiste zorg te verlenen.  

Ondertekening van de opnameverklaring

Bij je inschrijving vragen we je de wettelijke en officiële opnameverklaring te ondertekenen. Daardoor bevestig je je kamerkeuze, de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en die van het ziekenhuis.

Heb je een hospitalisatieverzekering?

Als je een hospitalisatieverzekering hebt, verwittig je voor je opname het best je verzekeringsinstelling. Het UZA heeft een regeling met de verzekeringen die werken via Assurcard, Medi-Assistance, Medi-Card (DKV Belgium) en Van Breda. 

Heb je een hospitalisatieverzekering bij Assurcard©, dan kan je alvast de aangifte van je opname doen aan de Assurcard©-kiosk vlakbij de wachtzaal voor de inschrijvingen. Je kan dit ook reeds vooraf doen via de website van Assurcard©, of telefonisch.

Laatst aangepast: 04 juli 2024
Auteur(s):