Opleidingen

Vind hier uw opleiding.

Er werd 1 item gevonden

  • Stage andere opleidingen

    Datum
    01/09/2017 - 31/08/2018
    Alle andere studenten zoals kinesisten, maatschappelijk assistenten maar ook administratieve profielen zoals boekhouders vinden hier informatie als voorbereiding op de stage.
    Zij nemen wel best contact op met de concrete dienst waar zij stage willen lopen om te bekijken of er een kwalitatieve begeleiding van de stage mogelijk is.