Onderzoek naar preventie en behandeling van slikstoornissen

donate


 

Sommige patiënten zijn zo dankbaar voor de goede zorgen in het UZA dat ze hun dankbaarheid omzetten in een gift. Zo ook een patiënte die langdurig behandeld en opgevolgd werd op de afdeling Neus-keel-oorziekten (NKO). Ze onderging een chirurgische ingreep aan het oor en leed aan de ziekte van Parkinson, waarvoor ze multidisciplinair werd opgevolgd binnen het NKO Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen.

Deze mevrouw, intussen overleden, heeft een belangrijk deel van haar erfenis overgemaakt aan het NKO Revalidatiecentrum. Prof. Dr. Gwen Van Nuffelen aan het UZA vertelt haar ervaring met deze mevrouw. “Deze mevrouw was zeer gecharmeerd door de multidisciplinaire aanpak op de NKO dienst. Ze gaf aan dat dit voor haar een enorme meerwaarde had en de kwaliteit van paramedische zorg verhoogde. De lopende onderzoeken rond spraak- en slikrevalidatie met als doel die kwaliteit verder te verhogen, konden steevast op haar interesse rekenen. Tijdens haar behandelsessies vertrouwde ze mij en mijn collega’s dan ook meermaals toe dat ze onze werking een warm hart toedraagt en dat ze daar graag aan bij wilden dragen.”, aldus Prof. Dr. Gwen Van Nuffelen.

Overeenkomstig de wens van deze mevrouw wordt haar legaat nu gebruikt voor het onderzoek naar preventie en behandeling van slikstoornissen. Slikstoornissen, waarbij eten en drinken niet veilig of zeer moeizaam verlopen, zijn geassocieerd met een waaier van aandoeningen, waaronder de ziekte van Parkinson maar ook een beroerte, hoofd-halskanker, tot zelfs normale veroudering. Slikstoornissen treffen dan ook een groot deel van de bevolking en hebben een grote impact op levenskwaliteit. Gezellig samen eten en drinken is immers vaak de basis van ons sociaal en familiaal leven.

De afgelopen 10 jaar werden er belangrijke stappen gezet in de behandelingen van slikstoornissen. Het is echter een pril kennisdomein en verder onderzoek is dan ook noodzakelijk. Deze erfenis laat ons toe om de continuïteit van deze onderzoekslijn te waarborgen.

 
Laatst aangepast: 07 juli 2020
Auteur(s):