Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Missie, visie en waarden

Het UZA is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding en grensverleggend wetenschappelijk onderzoek met een belangrijke internationale dimensie.

Over het UZA

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) staat garant voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding en grensverleggend wetenschappelijk onderzoek met een belangrijke internationale dimensie.

Het UZA telt 573 erkende hospitaalbedden op 25 verpleegeenheden. Jaarlijks overnachten hier meer dan 30.000 patiënten (*). Er zijn 39 hooggespecialiseerde medische diensten waar elk jaar meer dan 710.000 patiënten (*) op raadpleging komen. In het UZA werken zo'n 3000 medewerkers, waaronder 432 artsen en 1007 verpleegkundigen (*).

De medische specialisten zijn toonaangevend in hun domein. Ze voeren klinische studies uit en zoeken constant naar nieuwe behandelingen met het uiteindelijke doel elke patiënt de beste medische zorg te bieden. 

(*) cijfers 2018: https://jaarverslag2018.uza.be/cijfers/

Onze missie als kenniscentrum

Sinds de opening van het UZA in 1979 is de wetenschap sterk geëvolueerd. Dankzij de nieuwste ontwikkelingen op medisch vlak is het mogelijk om onze patiënten altijd beter en comfortabeler te verzorgen. Enkel door een voortdurende wisselwerking tussen de ontwikkeling, toepassing en overdracht van kennis kunnen we:

  • Topklinische zorg aanbieden
  • Talentvolle medewerkers aantrekken
  • Sterke samenwerkingsverbanden uitbouwen met partnerziekenhuizen

Dynamische visie

Als universitair centrum willen wij een vooraanstaande positie innemen in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Ons doel? Erkend worden als innovatieve kwaliteitsorganisatie met een uitstekende reputatie, een krachtig netwerk en enthousiaste medewerkers.

Kernwaarden

Onze ambities en onze missie impliceren dat we een uitdagend denk- en werkklimaat bieden waarin onze medewerkers door hun betrokkenheid een aantal kernwaarden delen:

  • Samenwerking en resultaatgerichtheid
  • Loyaliteit en integriteit
  • Kwaliteitsstreven
  • Verantwoordelijks- en realiteitszin

Lees de UZA-gedragscode voor alle medewerkers van het UZA.