Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Meerderheid van kankerpatiënten geen verhoogd risico COVID

Meerderheid van kankerpatiënten geen verhoogd risico COVID

Datum: 
19/08/2020
Bij de uitbraak van de pandemie suggereerden onderzoeken dat kankerpatiënten meer kans liepen op besmetting en ernstiger complicaties door het SARS-CoV-2 virus. Nieuwe grondigere studies stellen dat beeld nu bij. "De meerderheid van de kankerpatiënten heeft geen verhoogd risicoprofiel. Zij hebben er alle baat bij om hun behandelingen niet te onderbreken", benadrukt prof. Peter Van Dam die hierover zopas een onderzoek publiceerde.
 

De eerste studies onder meer uit Wuhan bij kleine groepen patiënten gaven aan dat kankerpatiënten sneller het slachtoffer werden van een besmetting met het coronavirus. Ook de ziekte COVID- 19 die door dit virus wordt veroorzaakt, zou bij deze groep een grotere ravage aanrichten, met meer medische complicaties en overlijdens. "Recente meer uitgebreide onderzoeken tonen aan dat de realiteit een stuk genuanceerder is en dat die link tussen COVID- 19 en kanker niet zo rechtlijnig is", verduidelijkt prof. Peter Van Dam, medisch coördinator gynaecologische oncologie (UZA ) die hierover zopas een studie afrondde.

"Kankerpatiënten hebben inderdaad vaak een verzwakt immuunsysteem. Om na te gaan of dit hen effectief meer kwetsbaar maakt voor besmetting met het coronavirus, zijn we gedurende de periode van maart tot mei Antwerpse kankerpatiënten gaan testen op de aanwezigheid van antilichamen. Antilichamen tonen een eerdere besmetting met het coronavirus aan. De resultaten waren opmerkelijk. Kankerpatiënten waren verhoudingsgewijs niet meer getroffen dan anderen. Met andere woorden kanker lijkt hen niet extra vatbaar te maken voor COVID- 19. Andere factoren liggen aan de basis van zo'n verhoogd risico zoals een bepaalde genetische aanleg of een zwaar verstoord immuunsysteem."

Actieve tumoren en bloedkankers

Kankerpatiënten die de afgelopen maanden getroffen werden door COVID-19, vertoonden ook niet automatisch ernstiger symptomen of een verhoogd risico op overlijden. Prof. Peter Van Dam : "We moeten hierbij een duidelijk onderscheid maken binnen de groep kankerpatiënten. Bij mensen met erg actieve tumoren, diverse uitzaaiingen en bij hematologische kankertypes (bloedkankers zoals leukemie) bleek het immuunsysteem veel sterker verstoord. Daardoor kon het virus feller tekeergaan. Het is deze groep die na besmetting meer kans maakte op zware complicaties zoals nood aan beademing, intensieve zorgen en coma. Ook de kans op overlijden lag hoger. Het coronavirus is voor deze fragiele patiënten vooral een extra risico verhogende factor zoals ook de hittegolf of een griepinfectie dat is."

Bij de overige kankerpatiënten - mensen met relatief kleinere tumoren, of beperkte tumoren, andere kankertypes enzovoort - stelden de onderzoekers daarentegen geen duidelijk verhoogd risico op ernstige complicaties vast. "Ook het blijven volgen van behandelingen zoals chemo- of immunotherapie maakte hen niet meer vatbaar voor besmetting of complicaties. Er was dus geen reden om hun zorg of behandeling uit te stellen of af te breken. Met uitzondering van de zwaar toxische en sterk immuun-onderdrukkende therapieën, werden alle behandelingen zoveel mogelijk voortgezet. Precies het stoppen van behandelingen zou een veel groter effect op de gezondheid hebben. Onderzoekers in Groot-Brittannië becijferden al dat uitstel van kankerbehandeling en van diagnose - uit vrees voor het virus - tot zo'n 15 000 extra overlijdens zou leiden."

Dit onderzoek wordt financieel ondersteund door Kom op tegen Kanker, UZA foundation en BOF van Universiteit Antwerpen 

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook