Magnet - Public Notice

Wat is Magnet? 

Het Magnet Erkennigsprogramma werd ontwikkeld door het American Nurse Credentialing Center (ANCC) met de bedoeling ziekenhuizen te erkennen voor hun excellente kwaliteit op vlak van verpleegkundige zorg en het toepassen van innovaties en continu verbetering in hun professionele verpleegkundige praktijk. Het Magnet Recognition Program wordt beschouwd als de leider op vlak van het identificeren van excellente verpleegkundige organisaties wereldwijd.

Het Magnet Recognition Program is gebaseerd op verscheidene onderzoeken die aantonen dat het ontwikkelen van een professionele verpleegkundige organisatie leidt tot verbeterde resultaten voor de patiënt en voor de organisatie zelf. De normen om Magnet erkenning te verkrijgen zijn eveneens gebaseerd op research. Het gaat hier over vereisten ten aanzien van leiderschap in teams en de organisatie zelf, de structuren in het verpleegkundig departement, hoe verpleegkundigen hun eigen professionele praktijk beschouwen, of en hoe aan continu kwaliteitsverbetering en onderzoek wordt gedaan en tenslotte kijkt men naar de resultaten.

De invalshoek van de vereisten voor Magnet erkenning is de rol die de verpleegkundige hierbij speelt.Patiëntveiligheid en kwaliteit zijn eveneens opgenomen in de vereisten.

Nota aan het publiek - Public notice

 

NOTA AAN HET PUBLIEK

MAGNET RECOGNITION PROGRAM® — SITE VISIT

  • Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen heeft aan het American Nurses Credentialing Center (ANCC) een aanvraag gedaan voor een Magnet erkenning. De Magnet erkenning bevestigt de excellentie van verpleegkundige zorgen.
  • Patiënten, familie, medewerkers en  geïnteresseerden kunnen feedback geven. We moedigen u hiervoor ook aan. Iedereen kan dit sturen via e-mail of via post. Alle feedback via telefoon moet ook schriftelijk via post worden ingediend aan het Magnet Program Office.
  • Uw feedback moet ontvangen zijn voor 18 augustus 2017.
 
NOTA: Alle feedback is VERTROUWELIJK en wordt niet gedeeld met het ziekenhuis. Feedback kan anoniem behandeld worden als u dit wenst, maar enkel bij geschreven communicatie naar het Magnet Program Office.
 
Adres
AMERICAN NURSES CREDENTIALING CENTER (ANCC)
MAGNET RECOGNITION PROGRAM OFFICE
8515 Georgia Ave., Suite 400
Silver Spring, MD  20910-3492
 
E-Mail
magnet [at] ana [dot] org
 
Telefoon
00-1-866-588-3301 (toll free)
 
Alle feedback via telefoon moet ook schriftelijk via post worden ingediend aan het Magnet Program Office.

PUBLIC NOTICE

MAGNET RECOGNITION PROGRAM® — SITE VISIT

 
  • Antwerp University Hospital has applied to the American Nurses Credentialing Center (ANCC) for the prestigious designation of Magnet. Magnet designation recognizes excellence in nursing services.
  • Patients, family members, staff, and interested parties who would like to provide comments are encouraged to do so. Anyone may send comments via e-mail, and direct mail. All comments received by phone must be followed up in writing to the Magnet Program Office.
  • Your comments must be received by August 18, 2017.
 
NOTE: All comments are CONFIDENTIAL and are not shared with the health care organization. Comments may be anonymous, but they must be sent in writing to the Magnet Program Office.
 
Address
AMERICAN NURSES CREDENTIALING CENTER (ANCC)
MAGNET RECOGNITION PROGRAM OFFICE
8515 Georgia Ave., Suite 400
Silver Spring, MD  20910-3492
 
E-Mail
magnet [at] ana [dot] org
 
Phone
866-588-3301 (toll free)
 
All comments received by phone must be followed up in writing to the Magnet Program Office.