Magnet-erkenning voor verpleegkundige zorg

Magnet-erkenning voor verpleegkundige zorg

Een roadmap voor excellentie in verpleegkundige zorg

In 2017 behaalde het UZA als eerste ziekenhuis in Europa de Magnet-erkenning, wereldwijd de hoogste erkenning voor verpleegkundige zorg. Magnet-erkend zijn betekent inzetten op een aantoonbare en continue verbetering van patient outcomes, nieuwe kennis en innovatie en uitmuntende professionele praktijk. Maar ook in staat zijn om verpleegkundigen aan te trekken en te behouden. Samen schreven we in het UZA de voorbije vijf jaar verder aan ons Magnet-verhaal. En het volgende hoofdstuk? Dat starten we graag met een heraccreditatie in zomer 2022.

Wereldwijd zijn 584 ziekenhuizen Magnet-erkend, waarvan de meeste zich in de Verenigde Staten bevinden. Het UZA behaalde in november 2017 de Magnet®-erkenning, uitgereikt door de American Nurses Credentialing Center (ANCC). In Europa is het UZA het eerste en enige ziekenhuis dat die eer kreeg. De Magnet-erkenning voor verpleegkundige zorg in ziekenhuizen ontstond in 1990 in de Verenigde Staten. Het motief: verpleegkundig talent aantrekken en behouden, want ook in de VS heerste een groot tekort aan verpleegkundigen. Het opzet was om op een wetenschappelijke manier te achterhalen hoe zorginstellingen een werkomgeving kunnen uitbouwen die bijdraagt tot de grotere waardering van het verpleegkundig beroep. Intussen is de Magnet-erkenning uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd ontwikkelingstraject voor zorginstellingen die willen inzetten op een duurzame kwaliteitscultuur.

 

Een bottom-up ontdekkingsreis

De Magnet-erkenning voor het UZA is het resultaat van een intensieve ontdekkingreis, die we bottom-up, samen met de verpleegkundigen en artsen, hebben afgelegd. ‘Magnet is een kwestie van continu bijsturen en veranderen - een mindset die er in het UZA eigenlijk altijd al was’, aldus Danny Van heusden, Magnet Program Director. ‘In het Magnet-dossier beschreven we uitvoerig en met aantoonbare, systematische resultaten hoe we als UZA inzetten op aantoonbare en continue verbetering van patient outcomes, kennis en innovatie en uitmuntende professionele praktijk. Nadien kwamen er drie auditoren van het ANCC (American Nurses Credentialing Center) langs om na te gaan of de cultuur in de praktijk inderdaad is zoals wij die beschreven. Het UZA kreeg formeel bevestiging van de ANCC dat ze het unaniem eens waren om het UZA te erkennen als Magnet-ziekenhuis.’

Toekomstgerichte patiëntenzorg

Magnet is heel erg gericht op patient outcomes, zoals doorligwonden, valincidenten, blaasinfecties en bloedvergiftiging bij patiënten. Het UZA kon bewijzen dat het voor deze ver onder het internationale gemiddelde van vergelijkbare ziekenhuizen ligt.

Het UZA zet concreet in op een toekomstgerichte patiëntenzorg gestuurd door:

  • Evidence based practice: de zorg is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en er wordt samen met patiënten en hun naasten gestreefd naar goede praktijken. Een concreet voorbeeld is het invoeren van het ERAS-programma – Enhanced Recovery After Surgery: Voor patiënten die een darmoperatie hebben ondergaan is een interdisciplinair programma van een 20-tal specifieke zorgmaatregelen ingevoerd. Zo wordt er voor gezorgd dat de patiënt sneller in beweging komt na de ingreep. Ook de voeding is op basis van evidentie aangepast. Al deze richtlijnen samen hebben ervoor gezorgd dat patiënten aanzienlijk sneller herstellen. De ligduur is gehalveerd tot 3 à 4 dagen in plaats van 7 tot 8 dagen. Momenteel werkt het UZA er aan om dit programma uit te rollen over de verschillende verpleegafdelingen.
     
  • Meetbaarheid en transparantie van zorg: zowel de ervaring van de patiënt als de objectieve uitkomsten sturen het zorgproces. Een concreet voorbeeld van verbetering van zorgprocessen die meetbare resultaten heeft opgeleverd zijn de inspanningen rond decubitus of doorligwonden. In het UZA doet decubitus op de verpleegafdelingen zich bij 1,82 procent van de gehospitaliseerde patiënten voor. Daar waar de internationale benchmark 2,28 procent vormt en het Belgisch gemiddelde 5,1 procent.
     
  • Geïntegreerde patiëntgerichte zorg en een interdisciplinair zorgmodel: dit wordt onder meer ingevuld door interdisciplinaire rondes op verpleegafdelingen en de bedside-briefing. Deze laatste is een praktijk waarbij de informatieoverdracht over de patiënt op de verpleegafdeling tussen de verschillende shiften niet langer gebeurt in een aparte ruimte, maar aan het bed en in interactie met de patiënt. De verpleegkundigen overlopen onder meer parameters en hoe de dag van de patiënt verlopen is. De patiënt wordt actief bevraagd of hij alles heeft kunnen begrijpen en nog iets wil vragen of toevoegen.
     

Verpleegkundigen aantrekken en behouden

Magnet betekent ook in staat zijn verpleegkundigen aan te trekken en te behouden. Verpleegkunde is nog steeds een knelpuntberoep. Om die stijgende nood te ondervangen doet de overheid systematisch inspanningen om de aantrekkingskracht van zorgberoepen te vergroten. Ook het UZA investeert als Magnet-ziekenhuis in de rol van de verpleegkundige binnen het ziekenhuis. ‘We zetten aanhoudend in op de ontwikkeling van onze verpleegkundigen tot sterke, autonome zorgverleners die bijdragen tot onze cultuur van continu verbeteren en vernieuwen binnen een vlakke hiërarchie. We maken het mogelijk dat ze datadriven en volgens de laatste internationale wetenschappelijke inzichten kunnen werken. Dit drijft hen niet alleen voor hun eigen professionele ontwikkeling, maar ook vanuit het bewustzijn dat dit resulteert in betere uitkomsten in de zorg voor de patiënt.’

Ook de patiënt behoort hier dus tot de winnaars. Zorgverleners die zich goed voelen, samenwerken rond de patiënt en de zorg voortdurend toetsen aan internationale standaarden, verhogen de kwaliteit van die zorg en van de patiëntveiligheid.

Volgende stop: heraccreditatie 2022

Een Magnet-erkenning is vier jaar geldig, al is de herevaluatie voor het UZA door corona uitgesteld. Dat betekent niet dat het UZA heeft stilgezeten, want Magnet is een proces dat continu doorloopt – met telkens een andere focus. Zo stuurt Magnet ook de verpleegkundige organisatie en biedt het een soort roadmap van wat je moet doen voor goede verpleegkundige zorg.

In de zomer van 2022 worden we opnieuw geaudit door het ANCC. 

Laatst aangepast: 20 juli 2022
Auteur(s):