Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Kwaliteitsprojecten

Via methodieken als UZA-Lean, Productive Ward en VMS wordt de zorgkwaliteit op de verpleegeenheden continu verbeterd.

UZA-Lean

Onder de noemer ‘UZA-lean’ wordt de manier van werken op verschillende afdelingen onder de loep genomen. Doel: met dezelfde inspanning en minder kosten meer tijd hebben voor de activiteiten die onze klanten, meestal de patiënten, belangrijk vinden. De focus ligt op de optimalisatie van het proces rond de zorg, zodat er meer tijd beschikbaar is voor het primaire zorgproces.

Lean is een verzamelnaam voor principes en methodes die de kwaliteit verhogen en de kosten verlagen. Centraal staat het begrip ‘waarde voor de klant’: bij elke activiteit ga je na of de patiënt er iets aan heeft. De lean-benadering houdt in dat je systematisch op zoek gaat naar verschillende vormen van ‘verspilling’ en deze zoveel mogelijk wegwerkt. Belangrijk daarbij is de betrokkenheid en inbreng van alle medewerkers om permanent te kunnen verbeteren. 

Meer info: uzalean [at] uza [dot] be

Productive ward

Productive Ward is een evidence based methodiek om de zorgkwaliteit te verbeteren, met meer tevredenheid onder patiënten en medewerkers en minder verspilling. Het is een veranderaanpak voor het organiseren, verbeteren en vernieuwen van de professionele werkprocessen op de verpleegeenheid. Het resultaat zijn gemotiveerde, zelfsturende en effectieve teams op de verpleegafdeling, die veilige en betrouwbare zorg leveren aan de patiënten.

Ruim 80 % van de Engelse ziekenhuizen past de methodiek van ‘productive ward’ met succes toe. De focus ligt sterk op de optimalisatie van het proces rond de zorg, zodat er meer tijd beschikbaar is voor het primaire zorgproces. De tools en modules van Productive ward worden ook in het UZA ingezet. Binnen de globale ziekenhuisbrede benadering is de autonome aanpak voor het team cruciaal. De concrete implementatie verloopt gefaseerd. De toepassingen buiten de verpleging zullen project per project uitgebouwd worden. 

UZA meldt & leert (VMS)

Het UZA beoogt een continue verbetering van het zorgproces en de patiëntveiligheid met ‘UZA meldt en leert’. Zorgverleners en artsen worden aangespoord (bijna-)incidenten te rapporteren om eruit te leren. Onderzoek toont aan dat sluimerende gebreken die geen tot beperkte schade hebben voor patiënten, de kans op vermijdbare schade verhogen. Door bijna-incidenten te melden, kunnen de zorgverleners hieruit leren en verlaagt de kans op vermijdbare schade.

Een multidisciplinair expertenteam met artsen, verpleegkundigen, een apotheker en een klinisch laborant superviseren ‘UZA meldt en leert’. Zij volgen per kwartaal de meldingen op en bieden advies aan de verschillende diensten voor wat betreft het melden, analyseren en verbeteren. Aan de hand van de meldingen zorgt het UZA voor gerichte en zinvolle verbeteracties.