Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Patiëntveiligheid

Het UZA stelt alles in het werk om u veilige en kwaliteitsvolle zorg te bieden. Ook u als patiënt kan hieraan meewerken.

Informatieoverdracht

In het UZA komt u in contact met verschillende zorgverleners. Via speciale communicatietechnieken geven we uw gegevens vlot aan elkaar door. Zo zijn alle zorgverleners die voor u instaan op de hoogte van uw situatie.

In het UZA passen we o.a. volgende evidence based communicatietechnieken toe:

  • Bedside-briefing: praktijk waarbij de informatieoverdracht op de verpleegafdeling tussen de verschillende shiften niet langer gebeurt in een aparte ruimte, maar aan uw bed en in interactie met u. De verpleegkundigen overlopen onder meer de parameters en hoe uw dag verlopen is. U wordt actief bevraagd of u alles heeft begrepen en nog iets wil vragen of toevoegen.
  • Daily Huddle: kort dagelijks overleg tussen artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen om iedereen in het team op de hoogte te brengen van uw situatie. 
  • Readback & ISBARR: de communicatietechniek ISBARR wordt toegepast bij kritische mondelinge communicatie tussen hulpverleners. De I (Identificatie) staat voor duidelijke identificatie van de hulpverlener, de S (Situation) voor het geven van een korte schets van de situatie, de B (Background) voor het geven van achtergrondinformatie, de A (Assessment) voor het beschrijven van de situatie van de patiënt, de eerste R (Recommendation) voor het noteren van de gegeven instructie en de tweede R (Readback) voor het herhalen van de mondelinge instructie.