Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Kwaliteit in het UZA

Hoogstaande kwaliteit leveren is voor het UZA prioriteit nummer één. 

Innovatieve, kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren voor en samen met elke patiënt en zijn familie, dat is voor het UZA prioriteit nummer één.

Om dit te realiseren werd een cultuur van voortdurend verbeteren uitgebouwd. Een cultuur, waarin elke UZA medewerker kritisch kijkt naar het functioneren van de organisatie en verbeteropportuniteiten gaat identificeren en realiseren. Dit kan gaan over zeer kleine verbetermogelijkheden tot grotere, complexere projecten.

Centraal hierbij staat steeds de patiënt en zijn familie, want dat wat belangrijk, waardetoevoegend is voor de patiënt en zijn familie, daar willen we op inzetten.

Om blinde vlekken in de organisatie zichtbaar te maken, voortdurend uitgedaagd te worden om weer net een beetje verder te gaan maar ook te meten waar we staan ten opzichte van het uiteindelijke doel van die innovatieve, kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt, werken we samen met accreditatie- en erkenningsinstellingen zoals Joint Commission International, Magnet …

Kwaliteit en patiëntveiligheid in het UZA: speerpunten

Om te verzekeren dat elk project dat opgestart wordt, bijdraagt tot hetzelfde, gemeenschappelijke doel, worden periodiek kwaliteitsprioriteiten gedefinieerd. 

Deze prioriteiten worden bepaald door de Stuurgroep Kwaliteit en Patiëntveiligheid, een strategisch overlegorgaan dat wekelijks samenkomt en waar zowel artsen, verpleegkundigen, stafmedewerkers als directieleden in vertegenwoordigd zijn. Tot slot worden de prioriteiten bekrachtigd door het directiecomité.

De kwaliteitsprioriteiten voor 2021-2023 zijn:

  • Bieden van veilige zorg conform de internationale patiëntveiligheidsdoelen
  • Medicatie
  • Pijn
  • Volledige, tijdige en correcte dossiervoering
  • Infectiepreventie
  • Value based healthcare / Patiëntparticipatie
  • Uitbouwen van transmurale zorg
  • Uitbouwen van multidisciplinaire zorgprogramma’s 

Coördinator kwaliteit en Lean

De coördinator kwaliteit en Lean is Ingrid Roosen.

Heb je klachten, suggesties of complimenten over de kwaliteit? Wil je een (medisch) incident melden? Contacteer de ombudsdienst.