Kankerregistratie

De werking van de cel kankerregistratie situeert zich op 2 deelgebieden:

  1. het registreren van (nieuwe) tumoren
  2. het ondersteunen van het multidisciplinair oncologisch consult

Het registreren van tumoren

De kernopdracht van de cel kankerregistratie bestaat eruit om alle patiënten bij wie een tumor wordt vastgesteld, te registreren.  Medische gegevens worden uit verslagen en protocols gedistilleerd.  Het registreren gebeurt uiteraard met de nodige aandacht voor de deontologie en de Wet op de privacy.

Binnen het ziekenhuis is een nauwkeurige kankerregistratie primordiaal om de meest specifieke zorg, op maat van de patiënt toe te dienen. 

Op federaal niveau gaan de data gaan naar het Nationaal Kankerregister in Brussel, dat op zijn beurt kadert binnen een Europese databank.  Het belang van kankerregistratie neemt alleen maar toe.  Een uitgebreide databank aan oncologische gegevens draagt ondermeer bij tot de evaluatie van vroegtijdige opsporingstechnieken (zoals borstkankerscreening, screening voor darmkanker en baarmoederhalskanker).  Daarnaast is het Kankerregister ook belangrijk om de kwaliteit van de oncologische zorg te verbeteren.  De verschillende Belgische ziekenhuizen kunnen hun eigen behandelingstechnieken vergelijken en indien mogelijk nog meer afstemmen op de individuele noden van de oncologische patiënt. 

Het ondersteunen van het multidisciplinair oncologisch consult

Dé grote uitdaging is het (administratief) optimaliseren van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC).  Een MOC vormt immers de basis van de multidisciplinaire benadering van de patiënt.  Tijdens een MOC wordt de patiënt door de respectievelijke behandelende artsen van de verschillende medische disciplines besproken. Maar ook de artsen van de (ondersteunende) vakgebieden zoals anatomo-pathologie, medische beeldvorming, radiotherapie, nucleaire geneeskunde … zijn hierbij aanwezig.   De medewerkers van de cel kankerregistratie ondersteunen op administratief vlak de organisatie van dergelijke multidisciplinair consult.  Zij brengen tegelijkertijd ook de MOC-registratie bij het RIZIV in orde.