Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

JCI-kwaliteitsnorm voor veilige en kwaliteitsvolle zorg

JCI-kwaliteitsnorm voor veilige en kwaliteitsvolle zorg

   

In augustus 2015 behaalde het UZA voor de eerste keer het JCI-kwaliteitslabel. Dit Amerikaans label (Joint Commission International) staat voor een continue verbetering van kwaliteit en veiligheid. Na een tweede audit in juli 2018 werd het UZA opnieuw geaccrediteerd.

JCI is een internationaal kwaliteitslabel en staat voor een proces dat ervoor zorgt dat het ziekenhuis continu werkt aan een veilige omgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Het uitgangspunt van JCI is kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt. Die zorg moet uniform, doorheen het ganse UZA, door alle medewerkers en op elk moment, aangeboden worden. 

UZA behaalt opnieuw JCI-kwaliteitslabel

Het UZA heeft voor de tweede keer het kwaliteitslabel van Joint Commission International (JCI) behaald. JCI legt internationale normen vast die erover waken dat patiënten in een ziekenhuis kunnen rekenen op zorg die gedreven is door kwaliteit en veiligheid. Deze heraccreditatie bevestigt dat er in het UZA een continue verbetercultuur heerst die door alle medewerkers wordt gedragen.

Patiëntenzorg van hoogstaande kwaliteit leveren is voor het UZA en al haar medewerkers prioriteit nummer één. In 2015 werd het UZA als een van de eerste ziekenhuizen in België geaccrediteerd door Joint Commission International. In 2017 behaalde het UZA de Magnet®-erkenning voor hoogstaande verpleegkundige zorg. Daarnaast werken heel wat UZA-teams aan dienstspecifieke kwaliteitserkenningen.
Het continu streven naar kwaliteit en patiëntveiligheid in het UZA werd in juli 2018 opnieuw erkend door JCI, en dit voor een periode van drie jaar. Het UZA ontvangt het kwaliteitslabel als academisch centrum, wat betekent dat ook het wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van artsen beoordeeld werden.

Een JCI-accreditatie draagt bij tot een veilige omgeving voor patiënten en medewerkers. Het UZA kreeg de voorbije week een team van JCI-auditoren over de vloer. Zij gingen na in welke mate het ziekenhuis beantwoordt aan de internationale kwaliteitsstandaarden aan de hand van meer dan 1200 meetpunten. Er wordt gefocust op de rechten van patiënten en familie, continue kwaliteitsverbetering, bestuur en leiderschap, faciliteitenmanagement, de opleidings- en onderzoeksprogramma’s, en bij uitstek op de internationale patiëntveiligheidsdoelen. De auditoren evalueren onder meer of de patiënt voldoende geïnformeerd is over zijn ziekte en behandeling om een beslissing te kunnen nemen, of de communicatie tussen verschillende zorgverleners geïntegreerde zorg voor de patiënt mogelijk maakt, welke veiligheidsprocedures plaatsvinden bij ingrepen, en welke maatregelen genomen worden om infecties te voorkomen.

Zichtbare en dynamische kwaliteitscultuur

JCI evalueert het hele traject van de individuele patiënt in een ziekenhuis, van voor de opname tot na het ontslag. Zowel medewerkers, patiënten als bezoekers worden hierbij betrokken. Na een week te hebben doorgebracht in het UZA was het voor de auditoren duidelijk dat de UZA-teams blijvend hebben ingezet op praktijk- en patiëntgerichte verbetering, en dat de kwaliteitscultuur gedragen is op de werkvloer. Een JCI-accreditatie gaat immers niet over het behalen van een label, maar over het evident maken van een kwaliteitscultuur die leeft bij alle medewerkers, en de interdisciplinaire samenwerking die daaruit verder komt.

Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder UZA: “De auditoren waren onder de indruk van de warme en eerlijke houding van de medewerkers. Het viel hen op dat ze met veel enthousiasme en trots over hun werk en hun ziekenhuis spraken. Het is onze visie medewerkers te versterken in hun denken over hoe we kwaliteit bieden aan onze patiënten en hoe we kunnen samenwerken in een veilige omgeving. We bedanken hen voor deze collectieve realisatie. Onze medewerkers zorgen voor de bezieling van onze organisatie.”

Laatst aangepast: 15 oktober 2021
Auteur(s):