Informatie over COVID-vaccinaties voor reumapatiënten

Informatie over COVID-vaccinaties voor reumapatiënten

Datum: 
19/01/2021

Het afgelopen jaar heeft de COVID-19 pandemie ernstige gevolgen gehad voor ons allemaal. We hopen dat we nu, door het beschikbaar komen van vaccins, geleidelijk weer zo veel mogelijk ons dagelijkse leven kunnen oppakken. Er zijn echter veel vragen gerezen over de vaccins, met name bij patiënten die behandeld worden met diverse medicatie voor een reumatische aandoening. De Europese Reuma organisatie (EULAR) heeft een expertgroep opgesteld die onlangs een advies over vaccinaties bij reumapatiënten heeft uitgegeven. We geven u hiervan graag een samenvatting.

Vaccin veilig voor reumapatiënten

Er zijn diverse vaccins ontwikkeld tegen COVID-19. Het zijn allemaal vaccins die geen levend virus bevatten, dus u kunt hierdoor geen COVID-19 ontwikkelen. Ze kunnen ook niet uw genetische informatie veranderen en hebben geen invloed op uw medicatie. Dat betekent dat deze vaccins veilig gebruikt kunnen worden bij patiënten die behandeld worden met medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden. De huidige beschikbare vaccins zijn van Pfizer/BioNTech en Moderna, maar binnenkort zullen nog andere vaccins beschikbaar komen, zoals die van Astra Zeneca en van Janssen.

Wanneer vaccineren?

Bij voorkeur wordt het vaccin gegeven (net als bij andere vaccinaties zoals die van de griep) wanneer uw ziekte zich in een rustige fase bevindt en voordat u eventueel behandeld gaat worden met een medicament dat uw immuunsysteem beïnvloedt. Dat is echter niet altijd mogelijk. Belangrijk is dat u gevaccineerd wordt en uw reuma medicatie niet verlaagd of gestopt hoeft te worden. Bij twijfel kunt u uw reumatoloog om advies vragen.  

Veelgestelde vragen over covidvaccinatie

Overzicht veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie en www.laatjevaccineren.be

Heb ik meer risico om COVID te krijgen?
Er zijn geen aanwijzingen dat patiënten met reumatische aandoeningen meer vatbaar zijn voor het krijgen van COVID-19.

Hebben reuma patiënten die medicijnen gebruiken meer risico op een ernstiger beloop van COVID?
Voor de meeste medicijnen zijn er geen aanwijzingen dat ze het beloop van de COVID-19 infectie beïnvloeden, behalve voor patiënten die prednison gebruiken boven de 10 mg per dag of die behandeld worden met rituximab (Mabthera).

Als u specifieke vragen heeft rond de vaccinatie kunt u contact opnemen met uw reumatoloog.

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook