Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Informatie i.v.m. corona virus tijdens stage in het UZA

Informatie i.v.m. corona virus tijdens stage in het UZA

UZA maatregelen coronavirus COVID-19: Informatie voor scholen verpleegkunde (bachelor en HBO5) en voor stagelopende studenten verpleegkunde

Als organisatie willen we veiligheid waarborgen voor alle medewerkers. We behandelen studenten die stage lopen op gelijke voet als onze eigen medewerkers.


Beste student,

1. Stages verpleegkunde voor studenten verpleegkunde kunnen blijven doorgaan.  

Praktische afspraken over je eerste stagedag ontvang je per mail. Lees best vooraf even na wat je moet doen als je…

 • Een hoog risico contact hebt gehad
 • Uit een oranje of rode zone komt
 • Een huisgenoot hebt die getest wordt
 • COVID-gerelateerde symptomen hebt 
   

De antwoorden hierop vind je in dit document.

Verwittig bij afwezigheid steeds je school, je afdeling en stage [at] uza [dot] be
 

2. Begeleiding van de stages

In het kader van de Corona pandemie en de wijzigende situatie hiervan, is het mogelijk dat gedurende het academiejaar 2022-2023 stagebegeleiding op de werkvloer tijdelijk niet toegestaan is. Hierbij hebben we het specifiek over stagebegeleiding door externe personen, met andere woorden begeleiders die geen werknemer zijn van het UZA. 

De opvang van COVID-patiënten is gebaseerd op de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid, volgens het schrijven van 17/06/2020.  Er zal derhalve voor de opvang van COVID-patiënten veel meer gewerkt worden op niveau van netwerk, of zelfs breder op regionaal niveau. De activatie van de capaciteit binnen het UZA zal gebaseerd zijn op de verschillende fases in het noodplan.

Hieronder vindt u een overzicht van deze verschillende fases. Zoals u kan zien is stagebegeleiding door externen mogelijk tot en met Fase 1B. 

Momenteel (22/11/2022) bevinden we ons in Fase 0.

Lees hieronder de afspraken die gelden.

 

Fase

Aanpassing van non-COVID gerelateerde activiteiten

Stagebegeleiding hogescholen en HBO5 – verpleeg- en vroedkunde

Fase 0

Geen aanpassing van non-COVID gerelateerde activiteiten – alles behouden op 100%

Stagebegeleiding door externe professionelen op de werkvloer mogelijk

- toegang met badge of via de zuil

Fase 1A

Geen aanpassing in ambulante activiteiten

Geen aanpassing in dagopnames

Vermindering van  niet-urgente klinische opnames met 15% (volgens severity score)

Stagebegeleiding door externe professionelen op de werkvloer mogelijk

- toegang met badge of via de zuil – tot aller minimum te beperken

Fase 1B

Geen aanpassing in ambulante activiteiten

Vermindering in dagopnames en niet-urgente klinische opnames met 25%

Stagebegeleiding door externe professionelen op de werkvloer mogelijk

- toegang met badge of via de zuil – tot aller minimum te beperken

Fase 2A

Vermindering van ambulante activiteiten met 15%

Vermindering in dagopnames en niet-urgente klinische opnames met 35%

Geen stagebegeleiding van externen op de werkvloer toegelaten

Fase 2B

Vermindering van ambulante activiteiten met 25%

Vermindering in dagopnames en niet-urgente klinische opnames met 50%

Geen stagebegeleiding van externen op de werkvloer toegelaten

Van zodra er een fasewijziging wordt doorgevoerd, worden de onderwijsinstellingen gecontacteerd

Onafhankelijk van de fase waarin we ons bevinden, bent U als stagebegeleider niet welkom wanneer u:

 • Contact heeft gehad met een besmette persoon
 • Terugkeert uit een buitenlandse oranje of rode zone
 • Milde symptomen vertoont

Update: 

Het is vanaf 19/05/2021 opnieuw mogelijk voor de stagebegeleider om in het UZA op de afdeling langs te komen voor coaching en begeleiding van de student tijdens de stage.

Volgende afspraken gelden:

 • Max. 1x per week 
 • Steeds dezelfde stagebegeleider
 • Geen bedside begeleiding van de student mogelijk
 • Moment en tijdstip af te spreken met hoofdverpleegkundige/mentor
 • Alle voorzorgsmaatregelen m.b.t. corona dienen gerespecteerd te worden

3. Beschermingsmaatregelen

In de werkpostfiches van de stage-eenheden zijn de risico-analyses beschreven. Onder ‘contact met biologische agentia’ valt het coronavirus.

Ter ondersteuning:

Algemene voorzorgsmaatregelen

Niet enkel voor onze zorgverleners, maar ook voor andere medewerkers en vrijwilligers, frissen we graag de nodige procedures op. De kernmaatregelen die we nemen om onszelf te beschermen tegen griep en andere infectieziekten zijn ook bij het coronavirus van belang. Hou voldoende afstand van personen met respiratoire klachten en pas correcte handhygiëne toe. Bekijk ook zeker even de video over handhygiëne.

Richtlijnen voor patiënten

Patiënten die denken blootgesteld te zijn aan het coronavirus en ongerust zijn, nemen in eerst instantie telefonisch contact op met hun huisarts. Die verwijst hen indien nodig naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar na het maken van een afspraak stalen worden afgenomen en opgestuurd naar het labo.

Patiënten die in thuisisolatie op hun resultaten wachten, krijgen de educatieflyer ‘thuisisolatie’ mee. De regels m.b.t. thuisisolatie kan je ook hier nalezen.

Om de student en school extra te ondersteunen, kunnen ze beroep doen op volgende huidige procedures specifiek met betrekking tot het coronavirus:

Corona - Ziekenhuisbrede procedures

Trainingen voor zorgverleners

De regel is dat geen enkele UZA-medewerker zorg mag verlenen aan een COVID-19 besmette patiënt zonder het volgen van deze specifieke opleiding.  Studenten die op deze eenheden stage lopen zullen in overleg met de leidinggevende en de mentoren deelnemen aan de specifieke opleiding

Er is een e-learning ter beschikking op UZAconnect.  Deze kan je bij aanvang van de stage doorlopen.

Mentaal welzijn

Verder willen we jullie graag enkele tips en aandachtspunten meegeven over de omgang met patiënten tijdens de Corona crisis. Sommige patiënten zijn bang voor een mogelijke besmetting, anderen cijferen hun eigen “kleinere” problemen weg. Er is geen bezoek toegelaten, en ook niet alle patiënten zijn mee met alle digitale communicatiemiddelen. Deze uitzonderlijke omstandigheden zorgen ervoor dat er nog meer dan anders een beroep gedaan wordt op jullie als zorgverlener. Enkele tips over hoe je met de patiënt, zijn vraagtekens en gevoelens kan omgaan vind je ook in bovenstaande presentatie.

Bijkomende vragen 

Hebt u bijkomende vragen specifiek in kader van stage verpleegkunde in het UZA tijdens de coronacrisis kan u deze stellen via veerle [dot] schoeters [at] uza [dot] be of via het telefoonnummer 03/821 46 14.  

U kan zich uiteraard informeren over de stand van zaken op onze UZA website en onze UZA stagewebsite.

 

Laatst aangepast: 22 november 2022
Auteur(s):