Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Informatie i.v.m. corona virus tijdens stage in het UZA

Informatie i.v.m. corona virus tijdens stage in het UZA

UZA maatregelen coronavirus COVID-19:  informatie voor scholen verpleegkunde (bachelor en HBO5) en voor stagelopende studenten verpleegkunde.

 

Beste student,

In kader van de vaccinatie tegen covid-19 kunnen we als stagegever, UZA, verzekeren dat studenten mee opgenomen worden het vaccinatieschema.

We hangen echter af van het aanbod van vaccins dat toebedeeld wordt.  Vanaf we zekerheid hebben dat er voldoende vaccins zijn, plannen we jullie mee in.  Hier is echter nog heel veel onzekerheid over.

Van zodra we meer informatie hebben, plannen we studenten mee in en brengen we jullie op de hoogte! - Vanwege de stagecoördinatie

 

Als organisatie willen we veiligheid waarborgen voor alle medewerkers. We behandelen studenten die op stage staan of komen op gelijke voet als onze eigen medewerkers.

1. Stages verpleegkunde voor studenten verpleegkunde kunnen blijven doorgaan.  

Er zijn 3 flowcharts voorzien voor studenten:

   1.1  flowchart ‘alvorens stage te beginnen als student’
   1.2  flowchart ‘zorg voor student op stage’
   1.3  flowchart ‘zorg voor uza medewerkers/student met rechtstreeks contact COVID-19 besmette patiënten:  D1, IZ5, Radiologie, Labo

Richtlijnen voor studenten geneeskunde (verpleegstage) en studenten verpleegkunde na vakantie in het buitenland alvorens de stage aan te vangen:

  • Richtlijnen FOD nakijken en volgen
  • Indien terugkeer uit vakantie in oranje zone / rode zone : 

- Contact opnemen met huisarts en/of preventiedienst onderwijsinstelling
- Screening en quarantaine volgens richtlijnen FOD
- UZA op de hoogte stellen (stage [at] uza [dot] be) van de genomen maatregelen

 

2. Begeleiding van de stages

In het kader van de Corona pandemie en de wijzigende situatie hiervan, is het mogelijk dat gedurende het academiejaar 2020-2021 stagebegeleiding op de werkvloer tijdelijk niet toegestaan is. Hierbij hebben we het specifiek over stagebegeleiding door externe personen, met andere woorden begeleiders die geen werknemer zijn van het UZA. 

De opvang van COVID-patiënten is gebaseerd op de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid, volgens het schrijven van 17/06/2020.  Er zal derhalve voor de opvang van COVID-patiënten veel meer gewerkt worden op niveau van netwerk, of zelfs breder op regionaal niveau. De activatie van de capaciteit binnen het UZA zal gebaseerd zijn op de verschillende fases in het noodplan.

Hieronder vindt u een overzicht van deze verschillende fases. Zoals U kan zien is stagebegeleiding door externen mogelijk tot en met Fase 1B. 

Update d.d. 29/10/2020 – Vanaf vrijdag 30 oktober zal er tijdelijk geen bezoek meer mogelijk zijn in het UZA. Naar analogie met de bezoekregeling is ook de stagebegeleiding tijdelijk niet meer toegestaan vanaf vrijdag 30 oktober.

Fase

Aanpassing van non-COVID gerelateerde activiteiten

Stagebegeleiding hogescholen en HBO5 – verpleeg- en vroedkunde

Fase 0

Geen aanpassing van non-COVID gerelateerde activiteiten – alles behouden op 100%

Stagebegeleiding door externe professionelen op de werkvloer mogelijk

- toegang met badge of via de zuil

Fase 1A

Geen aanpassing in ambulante activiteiten

Geen aanpassing in dagopnames

Vermindering van  niet-urgente klinische opnames met 15% (volgens severity score)

Stagebegeleiding door externe professionelen op de werkvloer mogelijk

- toegang met badge of via de zuil – tot aller minimum te beperken

Fase 1B

Geen aanpassing in ambulante activiteiten

Vermindering in dagopnames en niet-urgente klinische opnames met 25%

Stagebegeleiding door externe professionelen op de werkvloer mogelijk

- toegang met badge of via de zuil – tot aller minimum te beperken

Fase 2A

Vermindering van ambulante activiteiten met 15%

Vermindering in dagopnames en niet-urgente klinische opnames met 35%

Geen stagebegeleiding van externen op de werkvloer toegelaten

Fase 2B

Vermindering van ambulante activiteiten met 25%

Vermindering in dagopnames en niet-urgente klinische opnames met 50%

Geen stagebegeleiding van externen op de werkvloer toegelaten

Van zodra er een fasewijziging wordt doorgevoerd, worden de onderwijsinstellingen gecontacteerd

Onafhankelijk van de fase waarin we ons bevinden, bent U niet welkom wanneer u:

  • Contact heeft gehad met een besmette persoon
  • Terugkeert uit een buitenlandse oranje of rode zone
  • Milde symptomen vertoont

3. Beschermingsmaatregelen

In de werkpostfiches van de stage-eenheden zijn de risico-analyses beschreven.  Onder ‘contact met biologische agentia’ valt het coronavirus.

Ter ondersteuning:

Algemene voorzorgsmaatregelen

Niet enkel voor onze zorgverleners, maar ook voor andere medewerkers en vrijwilligers, frissen we graag de nodige procedures op. De kernmaatregelen die we nemen om onszelf te beschermen tegen griep en andere infectieziekten zijn ook bij het coronavirus van belang. Hou voldoende afstand van personen met respiratoire klachten en pas correcte handhygiëne toe.

Handhygiëne, bekijk ook de video
Bronisolatie
Screening tijdens opname door een staalafnamestaalafname via nasofaryngeale wisserWerkinstructie: staalafname via nasofaryngeale wisser + Powerpoint: staalafname via nasofaryngeale wisser + staalafname via gecombineerd keel- en oppervlakkige neuswisser

Richtlijnen voor patiënten

Patiënten die denken blootgesteld te zijn aan het coronavirus en ongerust zijn, nemen in eerst instantie telefonisch contact op met hun huisarts. Die verwijst hen indien nodig naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar na het maken van een afspraak stalen worden afgenomen en opgestuurd naar het labo.

Patiënten die in thuisisolatie op hun resultaten wachten, krijgen de educatieflyer ‘thuisisolatie’ mee. De regels mbt thuisisolatie kan je ook hier nalezen.

Om de student en school extra te ondersteunen, kunnen ze beroep doen op volgende huidige procedures specifiek met betrekking tot het coronavirus:

Algemene procedures

Dienstspecifieke procedures

Trainingen voor zorgverleners

De regel is dat geen enkele UZA-medewerker zorg mag verlenen aan een COVID-19 besmette patiënt zonder het volgen van deze specifieke opleiding.  Studenten die op deze eenheden stage lopen zullen in overleg met de leidinggevende en de mentoren deelnemen aan de specifieke opleiding

Er is een e-learning ter beschikking op UZAconnect.  Deze kan je bij aanvang van de stage doorlopen.

De aan- en uitkleedprocedure kan je hier nalezen, en bekijk hier de bijhorende video

De trainingen voor zorgverleners die in contact kunnen komen met COVID-19-patiënten zijn nog steeds bezig. Meer dan 200 zorgverleners kregen intussen al opleiding, de komende dagen worden nog een heel aantal verpleegkundigen en artsen getraind. De betrokken zorgteams krijgen een gerichte e-learning en zullen eveneens een hands on-training op de werkvloer krijgen voor de correcte aan- en uitkleedprocedure. 

We roepen alle andere zorgteams ook op om de e-learning te volgen

Verder willen we jullie graag enkele tips en aandachtspunten meegeven over de omgang met patiënten tijdens de Corona crisis. Sommige patiënten zijn bang voor een mogelijke besmetting, anderen cijferen hun eigen “kleinere” problemen weg. Er is geen bezoek toegelaten, en ook niet alle patiënten zijn mee met alle digitale communicatiemiddelen. Deze uitzonderlijke omstandigheden zorgen ervoor dat er nog meer dan anders een beroep gedaan wordt op jullie als zorgverlener. Enkele tips over hoe je met de patiënt, zijn vraagtekens en gevoelens kan omgaan vind je hier.

Bijkomende vragen 

Hebt u bijkomende vragen specifiek in kader van stage verpleegkunde in het UZA tijdens de coronacrisis kan u deze stellen via veerle [dot] schoeters [at] uza [dot] be of via het telefoonnummer 03/821 46 14.  

U kan zich uiteraard informeren over de stand van zaken op onze UZA website en onze UZA stagewebsite.