Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Afspraak maken

Momenteel vinden enkel dringende behandelingen plaats in de hyperbare kamer. Maak hiervoor een afspraak via +32 3 821 30 55. Voor niet-dringende vragen kan u altijd een mailtje sturen naar hyperbare [at] uza [dot] be.

Verwittig tijdig als u niet aanwezig kan zijn! Anders kan een bedrag van € 20 aangerekend worden.

  • Afspraken kunnen enkel worden gemaakt tussen 8:00 en 16:30.
  • Tijdens het weekend en op feest- en brugdagen zijn de raadplegingen gesloten en kunt u geen afspraak maken.
  • Algemeen e-mailadres (niet voor afspraken): hyperbare [at] uza [dot] be

Tijdstippen van de hyperbare zuurstofbehandeling

De hyperbare zuurstoftherapie is verbonden aan de dienst spoedgevallen van het UZA. Er zijn 2 standaardbehandelingen per dag: om 8u30 en om 15u30. De sessies duren telkens 2 uur.

Na verwijzing van een arts: afspraak maken

Patiënten kunnen alleen caissontherapie krijgen op verwijzing van een arts (duikarts, spoedarts, NKO-arts, systeem 100).  Indien er een doorverwijzing gebeurt via een arts, moet er een verslag van de arts getoond worden. 

Download hier de medische vragenlijst voor de hyperbare kamer die u eventueel kan afdrukken en thuis invullen om tijd te sparen bij aankomst op de spoed (ingevuld meebrengen).

Dringende gevallen: zonder afspraak

Decompressie-ongevallen en CO-intoxicaties vereisen een dringende behandeling. Hiervoor moet u dus geen afspraak maken: de hyperbare zuurstofkamer van het UZA is 24 uur per dag beschikbaar. Meld u aan op de dienst spoedgevallen voor verdere opvolging van uw probleem en de behandeling. Als u met een mogelijk duikongeval of CO-intoxicatie onderweg bent, dan kan u ons al telefonsich verwittigen, zodat we geplande sessies kunnen uitstellen of verschuiven.

Voor uw eerste behandeling schrijft u zich in op de dienst spoedgevallen. U kunt op de spoedgevallen ook afspraken maken voor verdere behandelingen.

Afspraak annuleren

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen? Bel dan onmiddellijk naar 03 821 30 55.

Opgelet! Door spoedgevallen (duikongeval, CO-vergiftiging) is het mogelijk dat uw afspraak verschoven wordt. U wordt dan telefonisch verwittigd.

Parkeren

Als u komt voor een opname, parkeert u zich op de hospitaalparking en vraagt aan de caissonverpleegkundige een parkingticket om terug af de parking te rijden.

Indien u ambulant komt, kan u zich de eerste keer op de spoedparking zetten. Voor de volgende sessies parkeert u zich op de hospitaalparking en vraagt u hiervoor een parkingticket aan de caissonverpleegkundige.