Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Gezonde vrijwilligers gezocht: Covid-19-studie naar effectiviteit vaccins bij niertransplantatie- en hemodialysepatiënten

Graag willen wij u, geheel vrijblijvend, op de hoogte brengen van een nieuwe studie die uitgevoerd wordt op de dienst Nefrologie-Hypertensie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen/in het Labo experimentele geneeskunde en pediatrie van de Universiteit Antwerpen.

Wij zoeken 210 gezonde vrijwilligers om deel te nemen aan deze studie.

Wat is het doel van het onderzoek?

Recent zijn verschillende vaccins, gericht tegen SARS-CoV-2, op de markt gekomen. De toediening van het vaccin zorgt ervoor dat de patiënt ‘immuniteit’ ontwikkelt, en hierdoor beschermd wordt tegen ziekte en ernstige verwikkelingen van Covid-19.

Bij de gezonde bevolking werd reeds aangetoond dat tot 90 à 95% van de gezonde mensen een goede immuniteit ontwikkelt tegen SARS-CoV-2 na vaccinatie. Of deze vaccins bij risicogroepen als niertransplantatiepatiënten en hemodialysepatiënten even effectief zijn is onzeker, gezien het verloop van ziekte en ontwikkeling van immuniteit tegen de ziekte bij deze patiënten anders zijn dan in gezonde individuen.

De ontwikkeling van immuniteit na toediening van het vaccin, kunnen we eenvoudig in bloed aantonen. Enerzijds kunnen we in het bloed antistoffen tegen SARS-CoV-2 opsporen die het lichaam aanmaakt na vaccinatie. Anderzijds kunnen we opsporen of het vaccin ook in staat is om bepaalde witte bloedcellen te activeren en zo het virus uit te schakelen bij vernieuwd contact.

Deze nieuwe studie zal bijdragen aan kennis en nieuwe inzichten betreffende bescherming tegen het SARS-CoV-2 virus na vaccinatie bij niertransplantatie- en hemodialysepatiënten. Belangrijk is dat u niet gevaccineerd zult worden in studieverband, maar gevaccineerd wordt op moment van oproep door de Vlaamse overheid.

Volgend op de vaccinatie, willen we met deze studie onderzoeken of de bescherming tegen het coronavirus, maar ook of de ontwikkeling en evolutie van antilichamen tegen SARS-CoV-2 verschillend is tussen niertransplantatiepatiënten en hemodialysepatiënten vs. de gezonde bevolking (controlegroep).

Bovendien zal u dankzij uw deelname aan deze studie, te weten komen of u al dan niet immuniteit heeft ontwikkeld tegen het SARS-CoV-2 virus. Zodra we over uw resultaten beschikken, wordt u hierover geïnformeerd.

Kom ik in aanmerking?

Voorwaarden voor deelname:

 • man of vrouw boven de 18 jaar
 • geen diabetes mellitus
 • geen inname van medicatie die het afweersysteem onderdrukt
 • geen gekende immuunstoornis
 • geen gekende nierproblematiek

Studieverloop

Wat wordt er van mij verwacht?

Indien u deelneemt aan deze studie, wordt u gevraagd om vijf keer langs te komen in het UZA voor een bloedname gedurende een periode van 15 maanden. Indien dit niet haalbaar is voor u, maar u wel wenst deel te nemen, zal er indien mogelijk thuis bloed worden geprikt. De 5 tijdsmomenten zijn als volgt, uitgedrukt als aantal dagen/maanden na eerste anti-SARS-CoV-2 vaccinatie:

 • staal voorafgaand aan vaccinatie
 • staal op 21e dag na eerste vaccin
 • staal op 56e dag na eerste vaccin
 • staal op 6 maanden na eerste vaccin
 • staal op 12 maanden na eerste vaccin
Op elk tijdstip worden er 2 tubes bloed van 4 ml afgenomen om:
 • de aanwezigheid van SARS-CoV-2 antistoffen op te sporen.
 • te onderzoeken of deze antistoffen in staat zijn het SARS-CoV-2 virus uit te schakelen. 

Op 3 tijdstippen (staal voorafgaand aan vaccinatie, dag 21 en dag 56) wordt bijkomend 50 ml bloed afgenomen om witte bloedcellen te isoleren voor verdere immunologische studies. Dit betekent dat in totaal 190 ml bloed zal worden afgenomen over een periode van 15 maanden.  

Waar vind ik bijkomende informatie?

Als u bijkomende informatie wenst, kan u contact opnemen met een medewerker van het studieteam via het telefoonnummer + 32 3 275 7042 of + 32 3 821 5488 of via e-mail coronastudienieren [at] gmail [dot] com.

Hoe kan ik mijn deelname bevestigen?

Indien u wenst deel te nemen, verzoeken we u om dit (bij voorkeur) per email te bevestigen via het volgende e-mail adres: coronastudienieren [at] gmail [dot] com.

Gelieve uw volledige naam, geboortedatum en, indien u akkoord bent om eventueel opgebeld te worden, ook uw telefoonnummer te vermelden in de e-mail evenals drie mogelijke tijdstippen van afspraak.

Het studieteam zal u dan contacteren om de afspraak te bevestigen.

Indien u om praktische redenen uw deelname liever telefonisch bevestigt, kan dat via het telefoonnummer + 32 3 275 7042 of + 32 3 821 5488. Dit kan elke werkdag tussen 9u en 17u.

Bij voorbaat dank om uw deelname aan deze studie te overwegen.

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Daniel Abramowicz, diensthoofd Nefrologie te UZA
Prof. dr. Marie Couttenye, kliniekhoofd Nefrologie te UZA
Prof. dr. Benedicte De Winter, voorzitter Labo experimentele geneeskunde en pediatrie (LEMP)
Dr. Kristien Ledeganck, projectcoördinator Labo experimentele geneeskunde en pediatrie (LEMP)
Dr. Veerle Wijtvliet, PhD student te LEMP/ASO Nefrologie te UZA
Studienurses Els Meersman en Sabine Verhofstede, dienst Nefrologie te UZA