Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Financiële informatie

We geven je graag een woordje uitleg bij de factuur die je kan verwachten na een raadpleging.

Geen lid Belgische mutualiteit

Wat als je niet bent aangesloten bij een Belgische mutualiteit?

Je bent aangesloten bij een Nederlandse zorgverzekering

Het UZA heeft met heel wat Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten zodat de factuur rechtstreeks bij de zorgverzekeraar terechtkomt. Voor bepaalde onderzoeken, die niet zijn opgenomen in het contract, ontvang je wel nog een factuur. Contacteer vóór je raadpleging altijd je zorgverzekeraar voor meer informatie.

Indien het UZA geen contract heeft gesloten met je zorgverzekeraar, wordt de factuur rechtstreeks aan jou opgemaakt. 

Ook bij een opname in het UZA zijn er specifieke overeenkomsten afgesloten met een aantal Nederlandse zorgverzekeraars. Meer financiële informatie voor Nederlanders.

Je bent aangesloten bij een buitenlandse zorgverzekering (niet Nederland)

Vóór jeraadpleging of onderzoek betaal je een voorschot van 50 euro of de totale kost van de onderzoeken indien deze vooraf gekend is. De factuur wordt rechtstreeks aan jou opgemaakt.

Je bent een asielzoeker of verblijft illegaal in België

Asielzoeker

De factuur wordt rechtstreeks met een erkende instantie (OCMW, Rode Kruis,…) verrekend op voorwaarde dat je beschikt over:

  • een officieel document van FEDASIL (Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers)
  • een geldige siskaart en/of een betalingsverbintenis van de erkende instantie waarin wordt vermeld dat je noodzakelijke en dringende medische kosten worden vergoed

Illegaal verblijf in België

Indien je illegaal in België verblijft, wordt de factuur rechtstreeks met het OCMW van je verblijfplaats verrekend op voorwaarde dat je beschikt over:

  • een officieel document waarmee je je kan identificeren
  • een betalingsverbintenis van het OCMW van je verblijfplaats waarin wordt vermeld dat je noodzakelijke en dringende medische kosten worden vergoed
Laatst aangepast: 22 november 2021
Auteur(s):