Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Erectieproblemen en vroegtijdige zaadlozing

Erectieproblemen en vroegtijdige zaadlozing

Datum: 
23/10/2008

Erectieproblemen

Veelvoorkomend probleem

Uit onderzoek blijkt dat veertig procent van de mannelijke zestig-plussers met belangrijke erectieproblemen kampt. Tot voor kort zochten mannen hiervoor zelden een arts op. Geen wonder: als ze al niet de opmerking kregen 'dat het allemaal tussen de oren zit', was een ingrijpende behandeling als inspuitingen in het zwellichaam van de penis of een penisprothese vaak de enige uitweg. Met de komst van efficiënte medicijnen als Viagra vonden meer mannen de weg naar medische hulp.

Diagnosestelling

Op de andrologische raadpleging in het UZA worden erectieproblemen in een ruimere context bekeken.

'We hebben eerst een gesprek met de patiënt, waarbij we niet alleen de klacht zelf maar ook de achtergrond in kaart brengen', legt Verheyden uit. 'Tal van zaken kunnen meespelen : levensstijl, drink- en rookgedrag, medicatiegebruik, relatieproblemen, libido, hormonale tekorten, andere gezondheidsproblemen... Bij een kleine 25 procent is er sprake van een psychologisch probleem. Die mensen kunnen terecht bij onze seksuologe dr. Rose-Marie Van Hoof.'
Er is altijd een uitgebreid lichamelijk onderzoek, met daarnaast ook een aantal technische onderzoeken. Een daarvan is het zogenaamde duplexonderzoek, waarbij de toestand van de bloedvaten bekeken wordt.

Verheyden: 'Bloedvatafwijkingen zijn bij het merendeel de belangrijkste oorzaak van het erectieprobleem. Vaak gaat het om een beschadiging van het endotheel, de eencellige laag die zich aan de binnenkant van alle bloedvaten bevindt. Deze is onder meer verantwoordelijk voor het regelen van de bloeddruk, maar ook voor het tot stand brengen van een goede erectie. Een aangetast endotheel verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Maar als je een beschadiging vroeg opspoort, is deze met een behandeling en drastische verandering van de levensstijl nog omkeerbaar. Een bezoek aan de andrologische consultatie kan de patiënt dus veel meer opleveren dan het herstel van zijn seksueel functioneren.'

Behandeling

Op basis van het gesprek en het onderzoek vormt de arts zich een beeld van het probleem en wordt een behandeling voorgesteld. Dat kan gaan van medicatie tot inspuitingen of een penisprothese, al dan niet in combinatie met seksuologische begeleiding. In het geval van inspuitingen moet de man zich voor het vrijen plaatselijk een injectie toedienen. Bij een prothese worden operatief twee cilinders aangebracht in de zwellichamen van de penis. Deze worden onzichtbaar verbonden met een pompje in de balzak en een ballonnetje in de buikholte. Door het pompje te bedienen kan de man een erectie bekomen.
'In principe kunnen we elk erectieprobleem behandelen', stipt Verheyden aan. 'Al zijn er een paar kanttekeningen. Ten eerste is seksualiteit meer dan lichamelijk functioneren. Als een relatie fout zit, kunnen een operatie of een pil daar niets aan veranderen. Vandaar bekijken we een erectieprobleem altijd in een bredere context. In de tweede plaats zijn er soms belangrijke nadelen verbonden aan de behandeling. Bij inspuitingen verdwijnt veel van de romantiek naar de achtergrond. Ook een penisprothese is alleen zinvol als de patiënt en zijn partner goed weten waaraan ze beginnen.'

Vroegtijdige zaadlozing

Een ander probleem dat vooral jonge mannen treft, is premature ejaculatie of vroegtijdige zaadlozing.

'Mensen doen hier wel eens lacherig over. Maar ook deze kwaal kan bij koppels een behoorlijke domper op de relatie zetten', weet Verheyden.

Primaire vroegtijdige zaadlozing

Sommige mannen lijden aan primaire vroegtijdige zaadlozing, waarvan de oorzaak in de middenhersenen ligt. Bij hen stelt het probleem zich vaak vanaf de allereerste seksuele ervaringen en is genezing heel moeilijk.

'Patiënten kunnen soms geholpen worden met een combinatie van bekkenbodemtherapie, oefeningen onder begeleiding van de seksuoloog en medicatie. Maar de behandeling duurt lang en het succes is vaak beperkt. Veel patiënten haken dan ook af. Een nadeel is bovendien dat de medicatie in feite een antidepressivum is, met als bijwerkingen onder meer slaperigheid. In principe moeten patiënten het geneesmiddel een half jaar tot een jaar nemen. Maar de helft hervalt meteen na stopzetting van het gebruik', aldus Verheyden.

Secundaire vroegtijdige zaadlozing

De secundaire vorm van premature ejaculatie, die meestal een psychologische achtergrond heeft, is beter te behandelen. Een combinatie van bekkenbodemtherapie en seksuologische therapie, al dan niet met tijdelijk medicatiegebruik, brengt in de meeste gevallen de oplossing.

Nieuwe behandeling met dapoxetine

'Hooggespannen verwachtingen zijn er momenteel ook rond het medicijn dapoxetine', vervolgt Verheyden. 'In 2005 heeft ons centrum deelgenomen aan een internationale studie hierrond. Dapoxetine hoeft enkel een uur voor het vrijen genomen te worden en heeft niet de bijwerkingen van de andere medicatie. De studie is nog niet afgerond, maar nu al lijkt het geneesmiddel zowel bij de primaire als de secundaire vorm goed te werken. Blijft de vraag of jonge mensen levenslang een pil moeten slikken om seksueel te functioneren. Voor mensen die op termijn ook geholpen kunnen worden met bekkenbodemkinesitherapie en een behandeling bij de seksuoloog, zou het middel een tijdelijke oplossing kunnen zijn.'

Drempel naar medische hulp blijft hoog

Alle behandelingsmogelijkheden ten spijt blijft de drempel om met een probleem 'beneden de gordel' naar de dokter te stappen, voor heel wat mannen hoog. De huisarts speelt op dat vlak een belangrijke rol.

'Het gebeurt nog vaak dat een patiënt om een andere reden op visite is geweest en met de deurklink in de hand aarzelend 'dat andere probleem' ten berde brengt. Het is heel belangrijk dat de huisarts op dat moment meteen concreet op zijn vraag ingaat. Want veel patiënten moeten al hun moed bijeenschrapen om dit soort problemen aan te kaarten', beklemtoont Verheyden.

Lees verder:
Studie naar nieuw geneesmiddel voor vroegtijdige zaadlozing

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook