Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Eerste Antwerpse IVF-baby intussen al bijna 30

Eerste Antwerpse IVF-baby intussen al bijna 30

Datum: 
30/10/2014

De fertiliteitskliniek van het UZA bestaat 30 jaar. Sinds de eerste IVF-baby in 1985 werd verwekt, heeft het centrum niet stilgezeten. Bestaande vruchtbaarheidstechnieken werden verfijnd en nieuwe werden ontwikkeld. Het UZA behoort vandaag tot de top  in België  wat betreft het aantal geboortes na IVF. In de ‘week van de fertiliteit’ zet de dienst zichzelf in de kijker en opent zijn deuren voor iedereen die meer wil weten over vruchtbaarheid.
 
De fertiliteitskliniek - thans het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) - werd 30 jaar geleden opgericht in 1984. Vandaag worden er jaarlijks meer dan 700 IVF-behandelingen opgestart. Het centrum behoort tot de top in België  wat betreft het aantal levend geboren kinderen na IVF. CRG-UZA was één van de eerste centra die “single embryo transfer” toepaste om het stijgend aantal meerlingen te verminderen. Prof. Luc Delbeke, diensthoofd CRG: “Sinds 1984 is er veel veranderd: technieken werden verfijnd, nieuwe technieken werden ontwikkeld en het team breidde uit.”

Specifieke technieken leiden tot verhoogd succes
Het centrum is uniek in vele opzichten. Zo was het één van de eerste centra die in 2005 voor het invriezen van embryo’s een versnelde invriesmethode gebruikte. Sindsdien zijn de zwangerschapspercentages bij het terugplaatsen van een ontdooid embryo even hoog als van een ‘vers’ embryo. Naast de gebruikelijke vruchtbaarheidstechnieken zoals IVF of ICSI, is het één van de weinige centra die de ‘assisted hatching’ techniek uitvoert. Daarbij wordt er een kleine opening in de schaal van het embryo gemaakt zodat het embryo vlotter uit de schaal breekt en innestelt. Koppels komen speciaal daarvoor naar het UZA. Ook in de analyse van spermacellen is het centrum een voorloper. Zo voert het centrum sinds 2014 als enig labo in België een test uit die de DNA-beschadiging in de zaadcellen accuraat meet. Deze test is een goede biomarker voor de slaagkansen na fertiliteitsbehandeling.

Eerste Antwerpse IVF-baby was van Chinese afkomst
Het pionierswerk van prof. Delbeke en zijn team leidde in 1986 tot de eerste IVF-baby in Antwerpen. De baby was het kind van tot Belg genaturaliseerde Chinezen uit Antwerpen, maar ze wilden anoniem blijven. Marjolein uit Schoten was de tweede baby die in 1986 in het UZA het levenslicht zag dankzij IVF. “Ik besef dat mijn ouders veel over hebben gehad om mij te krijgen.”, vertelt ze. “Ik vind het wel speciaal dat ik een proefbuisbaby ben. Niet iedereen kan dat zeggen.” De ouders van Marjolein waren destijds echte pioniers.”We wilden zo graag zwanger worden, dat we er alles voor over hadden.”, vertellen haar ouders. De moeder bleek van de eerste keer zwanger.

Vragen over fertiliteit? Kom naar de week van de fertiliteit van 10 tot 14 november
Naar aanleiding van zijn 30-jarig bestaan organiseert de dienst fertiliteit ‘De Week van de fertiliteit’, want ook al worden in België 3 op 100 baby’s via vruchtbaarheidstechnieken verwekt, toch hebben heel wat mensen nog  vragen over vruchtbaarheid. Iedereen is van 10 tot 14 november welkom aan de stand in de inkomhal van het UZA of kan op 11 of 12 november een rondleiding volgen op de dienst fertiliteit.

Week van de fertiliteit:

Van 10 tot 14 november, elke dag tussen 9u en 16u
Stand in de inkomhal van het UZA:
- medewerkers van het fertiliteitscentrum staan iedereen te woord
- getuigenissen van patiënten worden getoond op scherm

11 en 12 november: om 13u en 15u
Rondleidingen op de dienst fertiliteit, blik achter de schermen
Het aantal plaatsen is beperkt: inschrijven kan vooraf op http://www.uza.be/week-van-de-fertiliteit of ter plaatse aan de stand in de inkomhal.

 

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook