Organisatie

De algemene en medische directie, de directie patiëntenzorg en een aantal ondersteunende diensten vormen de belangrijkste beleidsorganen.

Directie patiëntenzorg

Directeur patiëntenzorg

Paul Van Aken

Afdelingshoofden patiëntenzorg

  • Brigitte Claes, verpleegkundig afdelingshoofd perinatale en kritische diensten
  • Kaat Siebens, verpleegkundig afdelingshoofd chirurgische diensten
  • Magda Geraerts, verpleegkundig afdelingshoofd ambulante diensten, afdelingen oncologie en afdelingen interne geneeskunde

Manager operatiekwartier

Michaël Vanmechelen

Afdelingshoofd patiëntenbegeleiding

Miranda Van de Wiele