Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Organisatie

De algemene en medische directie, de directie patiëntenzorg en een aantal ondersteunende diensten vormen de belangrijkste beleidsorganen.

Directie patiëntenzorg

Directeur patiëntenzorg

Paul Van Aken

Afdelingshoofden patiëntenzorg

  • Brigitte Claes, verpleegkundig afdelingshoofd perinatale en kritische diensten
  • Kaat Siebens, verpleegkundig afdelingshoofd chirurgische diensten
  • Magda Geraerts, verpleegkundig afdelingshoofd ambulante diensten, afdelingen oncologie en afdelingen interne geneeskunde
  • Martijn Verspuij, verpleegkundig afdelingshoofd verpleegkundig afdelingshoofd cardiologische en oncologische diensten en medische beeldvorming

Manager operatiekwartier

Michaël Vanmechelen

Afdelingshoofd patiëntenbegeleiding

Miranda Van de Wiele