Datamanagement

Translationeel oncologisch onderzoek, dat de resultaten van het basisonderzoek vertaalt naar medische en klinische toepassingen, is de jongste jaren zeer belangrijk geworden. Onder meer het Nationaal Kankerplan stelde de nodige wettelijke en financiële middelen ter beschikking om het translationeel onderzoek extra impulsen te geven.

Twee datamanagers, een administratieve ondersteuning en een statisticus van het UZA ondersteunen het onderzoek en organiseren daarnaast ook een aantal eigen studies op nationaal en international vlak.

Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld nieuwe behandelingen ter beschikking gesteld worden aan patiënten, voor wie er geen standaardbehandeling beschikbaar is of bij wie een standaardbehandeling niet afdoende werkt of teveel bijwerkingen heeft.