Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

CPAP (continue positieve drukbeademing)

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) is de meest toegepaste en meest efficiënte therapie voor patiënten met matig tot ernstig slaapapneu. Hierbij draagt u tijdens de slaap een masker op de neus. Dit masker is via een plastieken slang verbonden met een toestel (compressor) dat lucht (na filtering) onder een bepaalde positieve druk via het masker in de neus/keelholte blaast.

Wanneer is CPAP aangewezen?

Hoe werkt CPAP?

Moet u opgenomen worden voor een CPAP?

Hoe krijgt u uw CPAP-toestel?

Hoe gebeurt de opvolging van de behandeling met CPAP?

Wat is het resultaat van een behandeling met CPAP?

Presentatie CPAP

Wanneer is CPAP aangewezen?

Het RIZIV betaalt een behandeling met CPAP volledig terug als het aantal apneus/hypopneus per uur slaap groter is dan 20 en er een zekere graad van gestoord slaappatroon aanwezig is.

Hoe werkt CPAP?

Het principe van CPAP is eenvoudig. Een turbine in het toestel genereert een grote luchtstroom. Aan het toestel wordt een luchtslang bevestigd met daaraan een neusmasker. Wanneer u het neusmasker opzet, wordt de luchtstroom van het toestel onderbroken en er ontstaat een lichte overdruk in heel het systeem, zowel in het toestel en de luchtslang als in het neusmasker.  Doorheen de neusgaten kan deze druk ook doordringen tot in de keelholte, ook op de plaats waar de luchtweg vernauwt tijdens de slaap.         

De overdruk in de luchtweg zorgt ervoor dat het dichtklappen van de luchtweg niet meer optreedt. De overdruk wordt door het toestel zo constant mogelijk gehouden op een ingesteld niveau. De ademhaling blijft spontaan verlopen (een CPAP is geen volledig beademingstoestel).

Tijdens de slaap wordt de ademhaling en de slaap niet meer verstoord, waardoor u terug diep kunt slapen. Ook snurken behoort tot het verleden. Overdag voelen de meeste patiënten zich beter uitgerust.

Moet u opgenomen worden voor een CPAP?

Voor het opstarten van een CPAP-behandeling komt u voor een tweede slaaponderzoek, waarbij het CPAP-toestel correct afgesteld wordt.

Als de parameters uit het eerste slaaponderzoek aan bepaalde voorwaarden voldoen, betaalt uw mutualiteit de behandeling met CPAP grotendeels terug. Om de aanvraag tot financiële tussenkomst te motiveren, moet u resultaten voorleggen van een slaaponderzoek met en zonder CPAP.

De druk van het CPAP-toestel wordt individueel bepaald. Tijdens het tweede onderzoek wordt gestart met een lage druk en wordt de druk verhoogd tijdens de slaap. Bij de verwerking van het onderzoek wordt dan bepaald welke druk noodzakelijk is om uw ademhaling en slaap te normaliseren.

Hoe krijgt u uw CPAP-toestel?

Wanneer de nacht met CPAP een verbetering toont van de afwijkingen en u het toestel relatief goed kunt verdragen, mag u thuis starten met deze behandeling.

De ochtend na het slaaponderzoek met het CPAP-toestel krijgt u uitleg over het gebruik en onderhoud van het toestel, en wordt u het toestel met de juiste druk overhandigd. Daarna kan u het ziekenhuis verlaten.

Hoe gebeurt de opvolging van de behandeling met CPAP?

U kan met alle vragen en of problemen i.v.m. de CPAP-behandeling terecht bij de ventilatiedeskundige, op het nummer 03 821 52 49. Aarzel niet hier gebruik van te maken.

Nadat u het toestel hebt ontvangen, komt u regelmatig langs voor een opvolgingsraadpleging, al of niet met nazicht van uw toestel. Breng bij elke raadpleging uw toestel met alle accessoires mee. Een eerste raadpleging gebeurt nadat u het toestel een tweetal maanden gebruikt. Nadien komt u 1 keer per jaar op raadpleging bij de longarts.

Wat is het resultaat van een behandeling met een CPAP?

Wanneer het CPAP-toestel adequaat is afgesteld, normaliseert deze behandeling de ademhaling en het slaappatroon. Nochtans verdraagt niet elke patiënt deze behandeling even goed. Klachten zijn dan neusklachten, claustrofobie, lawaai van het toestel en vermindering van de intimiteit.

Presentatie CPAP

CPAP

Bekijk hier de powerpoint-presentatie over de eerste nacht met een CPAP.