Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Coördinatiecel wetenschappelijk onderzoek

Coördinatiecel wetenschappelijk onderzoek

Het UZA kent een prominente plaats toe aan onderzoek. Kennis en wetenschappelijk onderzoek komen meer dan ooit centraal te staan als ondersteuning van zorg en opleiding. De directie en de medische raad hebben in 2008 twee beleidsondersteunende functies gecreëerd: wetenschappelijk projectmanager en statisticus. Zij vormen samen de onderzoekscel.

Elke Smits is als wetenschappelijk projectmanager het centrale aanspreekpunt voor alle inhoudelijke vragen over wetenschappelijk en klinisch onderzoek. De bedoeling is om, steeds in overleg met de betrokken artsen en onderzoekers, actief op zoek te gaan naar mogelijke partners en financieringskanalen om de onderzoeksactiviteiten van het UZA verder uit te bouwen.

Kristien Wouters staat, als statisticus, de UZA-onderzoekers bij met al hun vragen rond statistiek: van powerberekening voor klinische studies tot nazicht van de uitgevoerde statistiek in het kader van projectaanvragen, trials of publicaties.

Contact

Secretariaat: +32 3 821 35 83 of +32 3 821 47 75 (lokaal S109)

Onderzoekscel:

  • Wetenschappelijk projectmanager: +32 3 821 40 49  - (lokaal S107)
  • Statisticus: +32 3 821 55 94 - (lokaal S106)