Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Lopende studies binnen het CCRG

Lopende studies binnen het CCRG

Het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG), onder leiding van prof. dr. Zwi Berneman, heeft een aantal studies lopen. 
Ontdek hier alles over de lopende klinische studies met cellulaire immuuntherapie of bekijk hier het filmpje. Wilt u meer informatie over deze studies? Neem contact op met CCRG [at] uza [dot] be of klik hier en voeg het studienummer in. 

1. Bloedkanker - acute myeloïde leukemie (WIDEA studie)
2. Hersentumor - Glioblastoma multiforme (ADDIT-GLIO studie)
3. Longvlieskanker - Maligne pleural mesothelioom (MESODEC studie)
4. Multiple sclerose (MS:tolDC studie)

1. Bloedkanker - acute myeloïde leukemie (WIDEA studie)

Vaccinatie met autologe dendritische cellen in de behandeling van acute myeloïde leukemie

Tot op vandaag hebben de meeste patiënten met acute myeloïde leukemie (dit is een vorm van bloedkanker) nog steeds een slechte prognose. Eén van de belangrijkste redenen is herval, te wijten aan overblijvende leukemiecellen na de standaardbehandeling. Nieuwe behandelingsopties met een lage toxiciteit zijn nodig om dit herval te voorkomen of uit te stellen. Dendritische cellen zijn de generaals van het immuunsysteem, die de killercellen in de witte bloedcellen activeren om kankercellen te doden. Wij hebben een vorm van immuuntherapie ontwikkeld om herval te voorkomen of uit te stellen bij leukemiepatiënten door dendritische cellen toe te dienen die opgeladen zijn met het kankereiwit Wilms’ tumor 1. In een eerste groep van 30 leukemiepatiënten met een zeer hoog risico op herval, zagen we gunstige effecten in termen van algemene overleving en daling van de tumormerker. In de huidige klinische studie zullen we 138 patiënten opnemen, met inbegrip van een controlegroep, om deze dendritische celtherapie verder te testen. Als de klinische werkzaamheid kan worden bevestigd in deze grotere groep van patiënten, kan onze dendritische celtherapie de nieuwe standaard post-remissie behandeling worden voor acute myeloïde leukemiepatiënten ouder dan 65 jaar of voor jongere hoog-risicopatiënten die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie.

Studienummer: NCT01686334

2. Hersentumor - Glioblastoma multiforme (ADDIT-GLIO studie)

Klinische studie naar de effecten van toevoeging van immuuntherapie aan de standaardbehandeling van patiënten met glioblastoom hersentumoren

Voor patiënten met glioblastoom, de meest voorkomende kwaadaardige hersentumor, zijn de vooruitzichten doorgaans erg slecht. Vijf jaar na diagnose is immers minder dan 5% van deze patiënten nog in leven, ondanks intensieve behandeling met een combinatie van heelkunde, bestraling en chemotherapie. Dit geeft aan dat er dringend nood is aan een bijkomende behandeling die het leven van deze patiënten kan verlengen door de ziekte beter te bestrijden. Uiteraard mag de kwaliteit van het leven hier echter niet onder lijden en mag een dergelijke bijkomende behandeling dus niet gepaard gaan met meer bijwerkingen. Een beloftevolle behandeling die aan deze voorwaarden zou kunnen voldoen is actieve, specifieke immuuntherapie. Hierbij wordt het immuunsysteem van de patiënt aangewakkerd om specifiek de tumorcellen te gaan aanvallen, zonder hierbij de gezonde cellen schade toe te brengen. Aangezien dergelijke immuuntherapie op zichzelf vaak te weinig effect heeft, combineren wij in deze klinische studie immuuntherapie met de huidige standaardbehandeling voor glioblastoom die bestaat uit een combinatie van heelkunde, bestraling en chemotherapie. Met dit project onderzoeken we of het toevoegen van vaccinatie met lichaamseigen immuuncellen het leven van patiënten met glioblastoom kan verlengen door een lokoregionaal ziekteherval uit te stellen of zelfs te voorkomen en dit met slechts minimale extra bijwerkingen.

Studienummer: NCT02649582

3. Longvlieskanker - Maligne pleural mesothelioom (MESODEC studie)

Toevoeging van dendritische celvaccinatie aan de behandeling van patiënten met maligne pleuraal mesothelioom

Voor patiënten met longvlieskanker – ook wel asbestkanker genoemd – zijn de vooruitzichten doorgaans slecht en is er nood aan een bijkomende behandeling die het leven van deze patiënten kan verlengen door de ziekte beter te bestrijden. Een beloftevolle behandeling die aan deze voorwaarden zou kunnen voldoen is actieve, specifieke immuuntherapie. Hierbij wordt het immuunsysteem van de patiënt aangewakkerd om specifiek de tumorcellen aan te vallen, zonder hierbij de gezonde cellen schade toe te brengen. Aangezien dergelijke immuuntherapie op zichzelf vaak te weinig effect heeft, combineren wij de immuuntherapie met de huidige behandeling voor mesothelioom (chemotherapie en chirurgie indien mogelijk). Met deze klinische studie onderzoeken we of het toevoegen van vaccinatie met lichaamseigen immuuncellen het leven van patiënten met asbestkanker kan verlengen en dit met hopelijk slechts minimale extra bijwerkingen.

Studienummer: NCT02649829

4. Multiple sclerose (MS:tolDC studie)

Klinische studie naar de effecten van celtherapie als behandeling van MS

MS is een auto-immuunziekte waarbij verschillende plaatsen in de hersenen en het ruggenmerg ontstoken en beschadigd raken. Hierdoor werkt het centrale zenuwstelsel niet goed meer: prikkels worden niet meer correct doorgegeven. Dit kan onder andere leiden tot vermoeidheid, problemen met zicht, verlies van kracht of gevoel, problemen met plassen, evenwichts- en geheugenproblemen. Verschillende behandelingen kunnen de ziekte vandaag afremmen, maar deze kunnen gepaard gaan met heel wat bijwerkingen. Prof. Zwi Berneman en prof. Nathalie Cools voeren samen met dr. Barbara Willekens en prof. Cras van de dienst Neurologie en hun teams al jarenlang onderzoek uit naar de mechanismen van MS. Momenteel onderzoeken zij de mogelijkheden van celtherapie voor auto-immuunziekten zoals MS.

De eerste klinische fase I studie is opgestart en gaat na in hoeverre celtherapie veilig en haalbaar is in de behandeling van MS en wat mogelijke nevenwerkingen zijn. Dat is een belangrijke eerste stap in de verdere ontwikkeling van een behandeling. De deelnemende patiënten krijgen regelmatig een vaccin op maat en worden nauwgezet opgevolgd. Er werden reeds 2 groepjes van 3 patiënten succesvol behandeld met de laagste en middelste dosis van het celvaccin. In het najaar van 2020 zal een derde groep opgestart worden. Deze deelnemers zullen de hoogste dosis van het celvaccin toegediend krijgen. Midden 2021 zullen de resultaten worden geëvalueerd. Vervolgens zal een fase II studie worden opgestart, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de optimale dosis cellen. Tijdens deze fase 2 studie zal de werkzaamheid van de behandeling verder onderzocht worden bij een grotere groep studiedeelnemers.

Studienummer: NCT02618902